Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Sinds dit jaar kan iedere ondernemer een beroep doen op de WHOA, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Via een wettelijke procedure kan een akkoord om schulden te saneren worden aangeboden aan alle schuldeisers of een deel daarvan. Deze wet is onderdeel van de Faillissementswet.

Het doel van de nieuwe wet is, wat men noemt, het reorganiserend vermogen van ondernemingen te verbeteren. De WHOA biedt een helpende hand aan de schuldenaar, waarvan het aannemelijk is dat zij haar schuldeisers niet kan blijven betalen. Het biedt de schuldenaar de mogelijkheid om buiten faillissement een regeling te treffen met al haar schuldeisers. 

Om een beroep te kunnen doen op de WHOA kan de schuldenaar een startverklaring deponeren bij de rechtbank. Met de startverklaring wordt door de schuldenaar kenbaar gemaakt dat hij de voorbereiding treft voor het aanbieden van een akkoord. Voordeel van het deponeren van een startverklaring is dat de schuldenaar een beroep kan doen op verschillende voorzieningen, zoals bescherming tegen paulianarisico’s, of om een afkoelingsperiode verzoeken. 

Kernpunten van de WHOA

De sanering van de schulden vindt plaats door het aanbieden van een akkoord aan (een gedeelte van) de schuldeisers, waarbij de schuldenaar ook een beroep kan doen op diverse voorzieningen ter bevordering van dit akkoord. Ook kunnen rechten van aandeelhouders worden gewijzigd.

Voor het succesvol afronden van het akkoordtraject is niet vereist dat alle schuldeisers het akkoord accepteren. Ook schuldeisers die tegen het akkoord stemmen, kunnen daaraan onder voorwaarden worden gebonden. Het akkoord en de voorzieningen, waarvan de schuldenaar gebruik wil maken, dienen door de rechter te worden beoordeeld en goedgekeurd. Als ondernemer heb je veel vrijheid om de inhoud van het akkoord en het traject zelf in te vullen.

Voor wie is de WHOA?

De WHOA is er voor alle ondernemers. De rechtsvorm van de onderneming is daarvoor niet van belang. Alle ondernemers kunnen via de WHOA een wettelijk traject doorlopen voor het saneren van alle of een deel van hun schulden. 

Wilt u weten of de WHOA in uw specifieke situatie bijdraagt aan een oplossing en of er sprake is van een haalbaar traject? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van de specialisten van KienhuisHoving voor een oriënterend gesprek:

Hendrie Aarnink
David Bos
Manon Egberink
Daniël de Haan

Wat is het juiste moment om een WHOA-traject te starten?

Het is van belang om vroegtijdig te starten met een WHOA-traject. Op het moment dat de schuldenaar voorziet dat hij mogelijk in financiële problemen raakt is het van belang om de mogelijkheden van de WHOA te onderzoeken. Lees hier verder.

De rol van de ondernemer tijdens een WHOA-traject

Gedurende het WHOA-traject kan de ondernemer de onderneming op een normale wijze te blijven voortzetten. In die tijd kan hij een akkoord voorbereiden en aanbieden aan de schuldeisers. Lees hier verder.

Wat doet een herstructureringsdeskundige?

Op verzoek van de schuldenaar, een schuldeiser, een aandeelhouder, de ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging van de schuldenaar kan de rechtbank een herstructureringsdeskundige aanwijzen, als de onderneming wordt geconfronteerd met financiële problemen waardoor de continuïteit de onderneming in gevaar komt. Lees hier verder.

Wat doet een observator?

De observator kan op verzoek van de schuldenaar of ambtshalve door de rechtbank worden aangewezen als het akkoord wordt aangeboden door de schuldenaar. Lees hier verder.

Openbare of besloten procedure?

Een WHOA akkoord kan worden aangeboden in een besloten akkoordprocedure of een openbare akkoordprocedure. Wat de verschillen zijn leest u hier.

De inhoud van een akkoord

De schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, zo die is aangewezen, mag flexibel omgaan met de vormgeving van een akkoord, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten. Lees hier verder.

Rust tijdens een WHOA-traject

Om het aanbieden van een akkoord niet in gevaar te brengen en de ondernemer de mogelijkheid te bieden de noodzakelijke voorbereidingen te treffen, kan de ondernemer een afkoelingsperiode verzoeken. Lees hier verder.

Aandeelhouder en de WHOA

Iedere aandeelhouder van een onderneming kan de rechtbank vragen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Hiervoor geldt geen minimum aandelenbelang. Lees hier verder.

Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de WHOA

Een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft de mogelijkheid om de rechtbank te vragen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Lees hier verder.

Inschakelen herstructureringsdeskundige van KienhuisHoving

Op basis van hun kennis en jarenlange ervaring komen de advocaten Herstructurering & Insolventierecht van KienhuisHoving in aanmerking voor een aanwijzing als herstructureringsdeskundige. Lees hier verder.

Hulp nodig bij het oplossen van schulden van uw onderneming

Heeft u hulp nodig bij het saneren van schulden, het aanbieden van een onderhands akkoord, het herstructureren van uw onderneming, de WHOA of andere zaken die spelen rond de continuïteit van uw onderneming? Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

Help, ik krijg een WHOA akkoord aangeboden!

Als één van uw debiteuren de schuld aan u wil saneren via een onderhands akkoord (WHOA) en u bent het daar niet mee eens, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk in actie komt. Lees hier wat u dan als eerste moet doen.

Ik wil stoppen met mijn bedrijf. Kan de WHOA iets voor mij betekenen?

Een ondernemer die zijn bedrijf staakt dient tot het vereffenen van de onderneming over te gaan. De regels die daarvoor in acht moeten worden genomen verschillen afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. Wat u kunt doen leest u hier.