NOW aanvragen

Het Coronavirus (COVID-19) maakt nu ook een snelle ontwikkeling door in Nederland. De economische impact zal enorm zijn en een flinke recessie dreigt. Dinsdagavond 17 maart maakte de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de regeling voor werktijdverkorting is ingetrokken en dat daarvoor in de plaats het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt.

Inmiddels is duidelijker geworden aan welke voorwaarden u moet voldoen om een beroep te kunnen doen op de noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW).
De bedoeling is dat het loket bij het UWV op 6 april aanstaande opengaat voor het doen van de aanvragen.

Wij helpen u graag met het aanvragen van een tegemoetkoming uit het NOW, zodra dit mogelijk is. U dient daarvoor wel ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Voorwaarde 1
  U verwacht tenminste 20 % omzetverlies.
 • Voorwaarde 2
  U verplicht zich om geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers voor de periode waarvoor u de tegemoetkoming ontvangt.
 • Voorwaarde 3
  U betaalt 100% van het loon van uw werknemers door.

Voor overige voorwaarden en de meest gestelde vragen over de NOW kunt u hier terecht.
U heeft in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • loonheffingennummer;
 • omzet over 2019 (binnen het concern);
 • loonsom in januari 2020;
 • verwachte omzet over de drie maanden waarover u de tegemoetkoming wil aanvragen.

Achteraf wordt vastgesteld hoe groot uw daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Bij grote aanvragen zult u een accountantsverklaring moeten overleggen.
Vul onderstaand formulier in indien u onze hulp wenst bij het aanvragen van de NOW. Ontvangen wij uw formulier voor 13.00 uur 's middags, dan nemen wij dezelfde dag contact met u op. Ontvangen wij uw formulier na 13.00 uur 's middags, dan proberen wij dezelfde dag contact met u op te nemen, maar in ieder geval voor 12.00 uur de volgende dag.