Inhouse legal support

Heeft u tijdelijk behoefte aan in-house juridische advisering? Bijvoorbeeld om te weten of uw organisatie nog aan de huidige wet- en regelgeving voldoet? Of omdat er tijdelijk veel juridische vraagstukken spelen? Misschien speelt er een reorganisatie of herstructurering? De specialisten van KienhuisHoving helpen u verder!
Robert met toga 1500

Uw organisatie kan om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan een periode van intensieve juridische ondersteuning. Dit kan kortdurend of langdurend zijn, denk hierbij aan:

  • tijdelijke vervanging van de bedrijfsjurist (bijv. verlof, ziekte of vacature); 
  • het opstellen en implementeren van (een standaard set aan) contracten ten behoeve van de bedrijfsvoering;
  • voorbereiding op een (komende) reorganisatie, verkoop of fusie;
  • het doorlichten van uw organisatie op juridische risico’s;
  • een compliance traject om zodoende toepasselijke wet- en regelgeving in kaart te brengen.

Het opzetten of uitbreiden van een juridische afdeling voor uw organisatie is dan niet altijd de beste route. KienhuisHoving advocaten en notarissen beschikt over een groot aantal specialisten die op verschillende juridische terreinen hun vak verstaan. Iedere specialist heeft zijn eigen juridische ervaring en achtergrond. Gezamenlijk kunnen we zo de specialist selecteren, die aansluit op de juridische behoefte van uw organisatie.

Duur en tarief van de ondersteuning

Al naar gelang de wens, kan de inzet van een specialist variëren van een dag(deel) per week tot fulltime gedurende een bepaalde periode. Uiteraard staat deze persoon in nauw contact met KienhuisHoving, zodat uw organisatie profiteert van alle kennis (denk hierbij ook aan juridische kennisbanken), netwerken en ervaring, die wij als KienhuisHoving kunnen bieden. Op deze manier kunnen wij voorzien in een flexibele en efficiënte oplossing voor de tijdelijke behoefte van uw organisatie. Het tarief voor de in-house inzet van onze juridische specialisten komen wij vooraf overeen, zodat uw organisatie vooraf inzicht en zekerheid heeft over de kosten. 

Zij gingen u voor

De onderstaande organisaties hebben eerder gebruik gemaakt van onze tijdelijke ondersteuning:

Bel gerust met Marc van Rijnsoever (053-480 42 18) of neem contact op met uw contactpersoon binnen KienhuisHoving om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.