Incasso

Wanneer een debiteur nalatig is met het betalen van vorderingen , is het vaak noodzakelijk om over te gaan tot incassomaatregelen. KienhuisHoving beschikt over een team die dit stokje van u kan overnemen.
Vordering tot betaling2

Betaling blijft uit

De afdeling debiteurenbeheer van een organisatie merkt als eerste dat facturen niet worden betaald. Natuurlijk wordt aangemaand en waar mogelijk de telefoon gepakt of het gesprek aangegaan. Het verstoren van de goede relatie is immers niet de bedoeling. Soms blijkt het probleem van financiële aard en kan in goed overleg een betalingsafspraak worden gemaakt. Maar wat gebeurt er als de debiteur nalatig blijft?

Incasso door KienhuisHoving

Medewerkers van KienhuisHoving kunnen de incasso van u over nemen. Particuliere debiteuren ontvangen eerst een zogeheten 14-dagen brief, waarin wij hen in gebreke stellen en nog één keer de mogelijkheid bieden om de factuur zonder bijkomende incassokosten te betalen. Blijft betaling uit, dan sturen wij de debiteur een sommatiebrief waarin wij de debiteur duidelijk maken dat dit de laatste brief is, voordat wij overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

Indien uw debiteur geen particulier is, maar handelt namens een organisatie, dan sturen wij diegene direct de sommatiebrief. De 14-dagen brief is in dit geval niet nodig. De incassomedewerkers zullen ook telefonisch contact opnemen met de debiteur om er zodoende achter te komen waarom de factuur niet wordt betaald. Het kan zijn dat de debiteur de vordering niet in één keer kan betalen. Wij proberen dan tot een voor u genoegzame betalingsregeling te komen met uw debiteur. De insteek blijft natuurlijk altijd dat uw debiteur in één keer betaald. Blijft betaling ondanks alles toch uit, dan kunnen we in overleg met de opdrachtgever overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen. In dat geval starten we een juridische procedure bij de daartoe bevoegde rechter. Voor de juridische procedure schakelen wij onze gespecialiseerde advocaten in.

Incassokosten

De incassowerkzaamheden worden in een vlot tempo tegen concurrerende tarieven uitgevoerd door KienhuisHoving. Ons doel is altijd om de vordering volledig te incasseren. Wanneer u dat wenst, dragen wij ook zorg voor het behoud van een goede relatie tussen u en uw klanten.

Hier vindt u onze incassovoorwaarden.

Voor meer informatie over onze incassomogelijkheden kunt u contact opnemen met één van onze incassomedewerkers via: incasso@kienhuishoving.nl of +31(0)53-4804200.