Tegemoetkoming ondernemers d.m.v. noodloket

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede Kamer hier vandaag (27 maart 2020) over geïnformeerd.

Echter, niet alle sectoren vallen onder deze nieuwe regeling. Sectoren die op dit moment in aanmerking komen zijn:

 • eet- en drinkgelegenheden;
 • bioscopen;
 • haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten);
 • reisbemiddeling en reisorganisaties;
 • rijschoolhouders;
 • sauna’s, solaria, zwembaden;
 • fitnesscentra;
 • sportclubs en sportevenementen; en
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de (eigen) woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Voorwaarden

Ondernemingen zullen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen willen ze aanspraak kunnen maken op deze regeling. Hoofdzakelijk gaat de regeling uit van de volgende voorwaarden (niet beperkt tot deze drie):

 1. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend in de periode van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020;
 2. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland; en
 3. De hoofdactiviteit van de ondernemingen moeten liggen in de hiervoor genoemde sectoren. Om aan te tonen dat de onderneming in de hiervoor genoemde sectoren werkzaam is, zal de hoofdactiviteit moeten blijken uit de inschrijving in het handelsregister met een peildatum 15 maart 2020.


Voor een nadere specificatie en uitwerking van de voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de RVO.

Zodra de onderneming aan de voorwaarden voldoet en valt onder één van de sectoren waarvoor de regeling is bedoeld, dan zal de uitbetaling van de gift zo snel als mogelijk is plaatsvinden nadat de aanvraag is ingediend. Wel zal de aanvraag worden gecontroleerd. Dit om fraude te voorkomen.

Meer informatie over deze regeling valt te lezen op de site van de RVO.

Heeft u vragen over deze regeling of heeft u andere corona gerelateerde vragen? Voor meer informatie kunt u een e-mailbericht sturen naar arbeidsrecht@kienhuishoving.nl of contact opnemen met Ilse van der Woude of Astrid Kiewiet.