Corona stappenplan

Het stappenplan voor de werkgever in financiële nood.

Stap 1: ga na of u een beroep kunt doen op de overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 • De volgende financiële ruimte is er met deze stap te behalen: bijstandsuitkering voor levensonderhoud (klik hier) én een lening voor bedrijfskapitaal (klik hier)
 • Opmerking: zelfstandig ondernemers met of zonder personeel kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de regeling
 • Doe hier de quickscan: een indicatie of u rechten kunt ontlenen aan de Tozo
 • Ter info: klik hier voor een schematisch overzicht
 • Niet alles duidelijk: klik hier voor hulp
 • Voldoet u aan de voorwaarden: start de aanvraagprocedure bij uw woongemeente. Kijk op de site van uw gemeente

Stap 2: ga na of u gebruik kunt maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Stap 3: ga na of u rechten kunt ontlenen aan de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

 • U komt aan deze stap toe als de vorige twee stappen onvoldoende toereikend zijn om uw vaste lasten te dragen. Verder mag u voor deze stap maximaal 250 personen in dienst hebben
 • De volgende financiële ruimte is er met deze stap te behalen: eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-
 • Doe hier de quickscan of u rechten kunt ontlenen aan de TOGS.
 • Let op: de tegemoetkoming is per onderneming en niet per vestigingseenheid
 • Niet alles duidelijk: klik hier voor hulp
 • Voldoet u aan de voorwaarden: start hier de aanvraagprocedure

Stap 4: zorg dat u niet ten onrechte de hoge WW-premie afdraagt

Stap 5: maak gebruik van versoepelde kredietverstrekkingen en van de mogelijkheden om het betalen van belasting gedurende deze crisis te beperken

Stap 6: ga na of de voorgaande stappen u voldoende financiële ruimte geven of niet

 • Is dit niet het geval? Ga dan na of het reorganiseren van uw bedrijf uitkomst kan bieden om deze crisis te doorstaan. Is deze stap noodzakelijk, kom dan snel in actie.
 • Doe hier de quickscan: is een reorganisatie de oplossing voor u? Wij geven u snel duidelijkheid.

Dit stappenplan is bedoeld om u een overzicht te geven op hoofdlijnen. Klik hier voor meer gedetailleerde informatie. Wij gaan met inachtneming van uw concrete situatie graag voor u de diepte in. Alles met het doel om uw bedrijf, u en uw werknemers zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen.

Tot slot het volgende: voor zorgaanbieders geldt niet persé dit stappenplan (klik hier).