Het Corona virus - COVID-19

Het Coronavirus (COVID-19) heeft in navolging van Azië nu ook een snelle ontwikkeling doorgemaakt in de Europese landen. Ook in Nederland is dit het geval. Menig onderneming heeft de deuren moeten sluiten of werkt op halve kracht. Wat zijn hier de gevolgen van? En wat kunt u zelf doen?

Vanuit diverse rechtsgebieden geven wij u een overzicht van de uitdagingen en de mogelijkheden die er zijn. Uiteraard helpen wij u graag verder, maar wellicht zijn er ook al zaken die u zelf kunt regelen.

Vaccineren is begonnen! De antwoorden op al uw vragen over vaccineren van zorgmedewerkers

Inmiddels zijn de vaccinaties in de zorg op grote schaal van start gegaan, getuige ook alle berichten in de media. Goed nieuws, maar tegelijkertijd roept dit ook weer allerhande vragen op, met name in de werkgever-werknemer relatie. In deze Q&A hebben wij de belangrijkste juridische vragen en antwoorden op een rij gezet. Achtereenvolgens zijn aan de orde:

  • Mag een werkgever zorgwerknemers verplichten tot vaccinatie en registreren wie er is gevaccineerd?
  • Kan het niet willen laten vaccineren arbeidsrechtelijke gevolgen hebben?
  • PBM; is het dragen van bijvoorbeeld een mondkapje verplicht op de werkvloer?
  • Negatieve testbewijzen overleggen bij bezoek aan zorginstelling?

Lees hier de antwoorden op deze vragen.

NOW 2.0 gepubliceerd

De nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 2.0) is inmiddels gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Indien u daarbij hulp wenst, helpen wij u graag verder. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0 en wat blijft hetzelfde? Lees hier verder.

De eerste contouren van de NOW 2.0

Het gerucht ging al een tijdje, maar nu lijkt het dan ook echt in kannen en kruiken. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is verlengd: ondernemers kunnen vanaf nu ook een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten in de maanden juni, juli en augustus. De ontslagboete komt in NOW 2.0 te vervallen. Daarnaast gaan voor de tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden juni, juli en augustus een aantal andere voorwaarden gelden. Lees hier verder.

Update over de coronamaatregelen voor de werkgever in financiële nood

Eerder hebben wij een stappenplan met betrekking tot de coronamaatregelen aan u uiteengezet. Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis worden hierna besproken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:  Toepassing van NOW bij concern, overwerk en premiedifferentiatie, flexwerkers en seizoenswerk. Lees hier verder.

Update: aandachtspunten rondom coronavirus voor de zorgsector

Klik hier voor de laatste stand van zaken.

Corona stappenplan

Het stappenplan voor de werkgever in financiële nood. Lees hier verder.

M&A transacties en corona

Ook de transactiepraktijk ontkomt niet aan de gevolgen van de COVID-19. Waar moeten partijen op letten? Lees hier verder.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

We hebben er enige tijd op moeten wachten, maar inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer duidelijkheid geschept over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. De ondersteuning voor werkgevers die hun omzet ten gevolge van het coronavirus sterk zien teruglopen. Nadat het kabinet op 17 maart jl. al aankondigde dat de Werktijdverkortingsregeling geschrapt zou worden en vervangen door de NOW, was het lang wachten totdat de definitieve voorwaarden voor de regeling bekend gemaakt werden. Lees hier verder.

Klik hier voor de meest gestelde vragen over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW).

Klik hier voor hulp voor het aanvragen van een tegemoetkoming uit het NOW.

Online vergaderen voor rechtspersonen - spoedwetgeving door Eerste Kamer aangenomen (21 april 2020)

Update 21 april 2020: Het wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid beoogt onder meer de mogelijkheden voor online vergaderen uit te breiden. Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. Lees hier verder.

De coronacrisis en de premiedifferentiatie WW; nieuwe wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 ook de premiedifferentiatie voor de WW ingevoerd. Door de komst van de WAB is de sectorindeling per 1 januari 2020 niet meer relevant voor de WW-premiestelling. Vanaf 1 januari 2020 is de WW-premie in beginsel afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst en het aantal contracturen. Lees hier verder.

Regeling noodsteun zelfstandige ondernemers gepubliceerd; wat betekent dit voor u? 

Door de maatregelen van het rijk om de verspreiding van het Corona-virus te beteugelen derven veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, noodgedwongen minder inkomsten. Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet, zoals aangekondigd op 17 maart jl., deze zelfstandige ondernemers extra ondersteunen, zodat zij daarna een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Het kabinet publiceert vandaag om die reden één van die maatregelen, namelijk de zogenoemde Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Lees hier verder.

Tegemoetkoming ondernemers d.m.v. noodloket

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede Kamer hier vandaag (27 maart 2020) over geïnformeerd. Lees hier verder.

Gewijzigde noodverordening COVID-19 van kracht

Alle voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben op donderdag 26 maart 2020 een gewijzigde noodverordening bekend gemaakt. Deze noodverordening is bedoeld om de verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) te voorkomen. De verordening vervangt die van 16 maart 2020 en is onmiddellijk na de bekendmaking in werking getreden. Dat betekent dat alle inwoners van Nederland zich inmiddels aan die verordening moeten houden. Vanaf vrijdag 27 maart 2020 wordt tegen overtreding van de verordening opgetreden. Lees hier verder.

Coronamaatregelen verder aangescherpt, hoe zit dat precies?

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 de maatregelen om het Coronavirus in te dammen verder aangescherpt. Dat gebeurt om te voorkomen dat teveel mensen tegelijk ziek worden en in een ziekenhuis belanden. De Nederlandse ziekenhuizen kunnen veel patiënten tegelijk aan, maar ook daaraan zit een grens. Om te voorkomen dat we die grens bereiken is het noodzakelijk dat er vergaande maatregelen worden genomen. De maatregelen die al golden zijn dus strenger geworden. Lees hier verder.

Aandachtspunten rondom coronavirus voor de zorgsector

Diverse zorgorganisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Het is belangrijk dat zorgorganisaties de adviezen of aanwijzingen van de GGD en het RIVM overnemen. Voor zorgverleners is het van belang extra alert te zijn op verandering in casusdefinitie en bijbehorende maatregelen. Lees hier verder.

De financiële gevolgen van het coronavirus: hulpmaatregelen op een rij voor ondernemers

We staan voor een uitdaging. Nederland is zo goed als in lockdown door het coronavirus. De gevolgen hiervan voor de economie zullen groot zijn. Evenementen die zijn of worden afgezegd, contracten die niet meer nagekomen kunnen worden, projecten worden 'on hold' gezet. Ondertussen zijn er wellicht al wel kosten gemaakt en moet uw personeel mogelijk gewoon worden doorbetaald. Welke mogelijkheden heeft u als onderneming om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken? Lees hier verder.

Uitstel van aflossing op zakelijk krediet: (grote) verschillen tussen kredietverstrekkers

Het coronavirus slaat om ons heen. De maatregelen die worden genomen als gevolg van de coronacrisis hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Zo is de financiële nood voor ondernemingen in tal van bedrijfstakken inmiddels groot. Ook diverse grootbanken hebben aangekondigd ondernemers te willen ondersteunen in deze crisis, namelijk door hun zakelijke klanten -die in de kern gezond zijn- zes maanden uitstel te geven van aflossing op hun lopende leningen. Lees hier verder.

De regeling voor werktijdverkorting wordt vervangen, wat weten we over de nieuwe regeling?

Dinsdagavond 17 maart maakte de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de regeling voor werktijdverkorting is ingetrokken en dat daarvoor in de plaats het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt. Over de exacte uitvoering is nog veel onduidelijk, de hoofdlijnen leest u hier. Lees hier verder.
Klik hier voor hulp voor het aanvragen van een tegemoetkoming uit het NOW.

Scholen en kinderopvang dicht; heeft de werknemer recht op verlof?

Op zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten de scholen en kinderopvang te sluiten, uitgezonderd voor leerlingen/kinderen van ouders in vitale beroepsgroepen. Maar wat zijn nu deze vitale beroepsgroepen? Wat betekent deze maatregel voor de werkgever? En wat kunt u – als werkgever of werknemer – doen? Lees hier verder.

Corona, werknemers en privacy

Het corona virus is here to stay, althans voorlopig wel. Ook werkgevers worden geconfronteerd met het corona-virus. Het RIVM en de Rijksoverheid geven informatie over wat je allemaal wel en niet mag doen. Maar hoe ver mogen werkgevers nu eigenlijk gaan onder de AVG gaan met het verwerken van (medische) gegevens van hun werknemers? Lees hier verder.

Het coronavirus en een beroep op overmacht

Er zijn veel vragen over de verplichting om overeenkomsten na te komen in gevallen waarbij dat als gevolg van de uitbraak van het coronavirus niet goed mogelijk is. Wat is de juridische positie van een partij die als gevolg van het coronavirus haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt? Lees hier verder.

Geplande aandeelhoudersvergaderingen en corona

De afgegeven coronamaatregelen beperken sterk de mogelijkheid van vennootschappen tot het houden van een (fysieke) algemene vergadering (‘AV’). Dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld ledenvergaderingen. Als de AV toch door moet gaan, kan een oplossing zijn om deze digitaal door te laten gaan. Kan dit zomaar? Lees hier verder.

Corona en (detailhandelsbedrijfs-) huur

Uw bedrijf moet van de ene op de andere dag, al dan niet op last van de overheid, (tijdelijk) de deuren sluiten wegens het Coronavirus. Gevolg: geen omzet. Of als u uw bedrijf al niet sluit, wordt u wel geconfronteerd met kelderende omzetten tot wel 70 %. Terwijl uw vaste lasten zoals personeelskosten, belasting, huur e.d.  onverminderd  doorlopen. Evident is dat u dit financieel niet heel lang kunt volhouden.  Een faillissement is geen ondenkbeeldig scenario. Lees hier verder.

Coronavirus en Noodverordeningen

Nederland is steeds meer in de ban van het Coronavirus. Het openbaar leven ligt bijna stil. De regering heeft allerlei maatregelen afgekondigd en de Nederlandse bevolking gevraagd die strikt na te leven. In verschillende regio’s in Nederland is inmiddels een noodverordening van kracht. In die verordening staat wat de bevolking nog wel of niet mag doen. Lees hier verder.

Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus

Het Centraal aanspreekpunt pensioenen van de belastingdienst (“CAP”) geeft aan dat er mogelijkheden zijn om de opbouw van pensioen voort te zetten indien er sprake is van pensioengevende diensttijd. Lees hier verder.

AP en IGJ geven organisaties tijdelijk meer ruimte vanwege coronacrisis

De coronacrisis heeft invloed op vrijwel elke organisatie. Er is sprake van economische zorgen, verminderde arbeidscapaciteit en nieuwe prioritering. Reden voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om organisaties tijdelijk meer ruimte te bieden om zich te concentreren op de topprioriteit in deze crisis: bestrijding van het virus. Lees hier verder.