Financiële problemen op de werkvloer

Wist u dat 80% van de bedrijven werknemers heeft met geldproblemen? Wordt u ook geconfronteerd met loonbeslag, lagere productiviteit en hoger ziekteverzuim? Wij bieden u mogelijkheden waardoor u tijd en geld kunt besparen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

  • Schuldenpositie van de werknemer in kaart brengen
  • Betalingsregelingen treffen
  • Inventariseren van de mogelijkheden van een crediteurenakkoord
  • Aanbieden van een crediteurenakkoord
  • Corresponderen met werknemer, crediteuren, deurwaarders, banken, rechtbank/curator/bewindvoerder Wsnp, beschermingsbewindvoerder en overige betrokken instanties

Voor meer informatie kunt u terecht bij Angelique Roeloffzen-Mulder.

Aanbeveling

"Kienhuis Hoving heeft ons pro actief bijgestaan met het oplossen van de financiële problemen van een van onze medewerkers. Als werkgever hebben we geprobeerd dit eerst zelf ter hand te nemen maar al snel was dit duidelijk een brug te ver. De expertise en know how van Kienhuis Hoving heeft er toe bijgedragen dat er allereerst duidelijkheid is verschaft in de financiële situatie van onze medewerker en uiteindelijk hebben alle inspanningen geleid tot een crediteuren akkoord met alle schuldeisers. De afronding van het akkoord heeft geleid tot een hernieuwde start voor onze medewerker en de voortzetting van een prettig dienstverband. Zonder de inspanningen van Kienhuis Hoving was ons dit niet gelukt."

"Mevrouw Roeloffzen-Mulder heeft ons zeer goed bijgestaan in een zaak waarvan uiteindelijk een schuldsaneringstraject is voorkomen. Zij heeft een crediteurenakkoord afgedwongen waardoor dit hele traject bespaard is gebleven. De samenwerking is goed en fijn verlopen. Zij staat voor alles open en denkt bovenal heel goed mee. Wij kunnen u haar ten zeerste aanbevelen."

Lees ook onze flyer voor meer informatie:

Bijlagen: