Financiële problemen op de werkvloer

Een betaalde baan en problematische schulden. Het komt vaker voor dan u misschien denkt. Wist u dat 80% van de bedrijven werknemers heeft met geldproblemen? Wordt u ook geconfronteerd met loonbeslag, lagere productiviteit en hoger ziekteverzuim? Wij kunnen u helpen via schuldhulpverlening voor uw medewerker.

Werknemer met schulden

Schulden ontstaan niet alleen bij mensen die op bijstandsniveau leven. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de hoogte van het inkomen niet direct van invloed is op het ontstaan van geldproblemen. De levensstandaard van mensen en hoe ze met hun geld omgaan wel.

Hoe het ook zij, als werkgever kunt u te maken krijgen met werknemers die problematische schulden hebben. Dat is niet alleen vervelend voor de werknemers, maar heeft vaak ook nadelige gevolgen voor de werkgever. Er is meer ziekteverzuim en een lagere productiviteit. Bovendien leidt de schuldenproblematiek tot extra belasting van HR en de salarisadministratie.

Wat kunt u als werkgever doen?

Wat kunt u als werkgever doen om deze werknemer(s) te helpen én daarmee ook de eigen kosten te reduceren? Grootste probleem hierbij is dat mensen niet graag praten over hun financiële problemen. Schaamte speelt vaak een rol, maar bij werknemers leeft ook de angst om de baan kwijt te raken. Als werkgever ben je dus veelal niet op de hoogte van de financiële problematiek. Het is daarom allereerst belangrijk dat u binnen uw organisatie het taboe doorbreekt. Probeer de drempel te verlagen en draag uit dat het hebben van financiële problemen bespreekbaar is. Om tot een blijvende oplossing voor de schuldenproblematiek te komen zijn vertrouwen, openheid en een goed inzicht in de financiële situatie van de werknemer zeer belangrijk.

Wat kunnen wij doen?

Voor advies en een structurele oplossing kunt u bij ons terecht. Allereerst brengen wij de financiële situatie van de werknemer in kaart. Wij inventariseren daarbij de schuldenpositie. Ook onderzoeken wij of uw werknemer voldoende gemotiveerd is om tot een blijvende oplossing voor zijn financiële problemen te komen. Volledige medewerking van de werknemer is nodig.

Daarna onderzoeken wij of het mogelijk is om betalingsregelingen te treffen die binnen het budget van uw werknemer passen. Indien er sprake blijkt te zijn van een complexe schuldensituatie, proberen wij samen met u en de werknemer de schulden op te lossen door het aanbieden van een (buiten)gerechtelijk crediteurenakkoord  en eventueel een procedure dwangakkoord .

Doel is om uw werknemer uiteindelijk financieel in evenwicht  te krijgen, zodat deze zich weer volledig kan inzetten voor het werk. 

Kortom

  • Schuldenpositie van de werknemer in kaart brengen
  • Betalingsregelingen treffen
  • Inventariseren van de mogelijkheden van een crediteurenakkoord
  • Aanbieden van een crediteurenakkoord
  • Corresponderen met werknemer, crediteuren, deurwaarders, banken, rechtbank/curator/bewindvoerder Wsnp, beschermingsbewindvoerder en overige betrokken instanties

Voor meer informatie kunt u terecht bij Angelique Roeloffzen-Mulder.

Aanbeveling

"Kienhuis Hoving heeft ons pro actief bijgestaan met het oplossen van de financiële problemen van een van onze medewerkers. Als werkgever hebben we geprobeerd dit eerst zelf ter hand te nemen maar al snel was dit duidelijk een brug te ver. De expertise en know how van Kienhuis Hoving heeft er toe bijgedragen dat er allereerst duidelijkheid is verschaft in de financiële situatie van onze medewerker en uiteindelijk hebben alle inspanningen geleid tot een crediteuren akkoord met alle schuldeisers. De afronding van het akkoord heeft geleid tot een hernieuwde start voor onze medewerker en de voortzetting van een prettig dienstverband. Zonder de inspanningen van Kienhuis Hoving was ons dit niet gelukt."

"Mevrouw Roeloffzen-Mulder heeft ons zeer goed bijgestaan in een zaak waarvan uiteindelijk een schuldsaneringstraject is voorkomen. Zij heeft een crediteurenakkoord afgedwongen waardoor dit hele traject bespaard is gebleven. De samenwerking is goed en fijn verlopen. Zij staat voor alles open en denkt bovenal heel goed mee. Wij kunnen u haar ten zeerste aanbevelen."

Lees ook onze flyer voor meer informatie:

Bijlagen: