Faillissement Solar Groep Twente B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, van 6 juli 2022 is Solar Groep Twente B.V. tevens handelend onder de namen
*Solar groep Twente,
*Solar Groep West,
*Solar Groep Noord,
*Solar Groep Zuid en
*Solar Groep Oost,
gevestigd te Enschede, in staat van faillissement verklaard.

In dit faillissement is mr. R.P. van Eerde benoemd tot rechter-commissaris en is mr. H. Aarnink aangesteld tot curator.

Indienen van vorderingen

Indien u een vordering wilt indienen verzoekt de curator dat als volgt te doen:

U kunt uw openstaande vorderingen, daterend van vóór datum faillissement en voorzien van voldoende bewijsstukken online ter verificatie indienen via de website www.crediteurenlijst.nl. Dat gaat als volgt.

  1. U registreert zich als crediteur door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt direct per e-mail inloggegevens voor toegang tot uw eigen account. Bovendien krijgt u bij registratie een handige checklist met tips, waarmee u de kans verkleint dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet. In de bijlage treft u een korte handleiding (Toelichting vordering indienen via crediteurenlijst.nl) aan.
  2. U dient de vorderingen in het faillissement in drie stappen in met een online formulier. Als u alle vragen op het formulier hebt ingevuld, bent u er zeker van dat u alle benodigde gegevens hebt verstrekt. U kunt tevens scans van bewijsstukken uploaden. Ook deze stap wordt genoemd in de handleiding. Indien u geen bewijsstukken bijvoegt kan dit tot gevolg hebben dat uw vorderingen worden betwist.
  3. Uw vorderingen worden automatisch geplaatst op de crediteurenlijst in dit faillissement en u ontvangt daarvan direct per e-mail een officiële bevestiging.Indien u aanspraak maakt op voorrang op grond van pand, hypotheek, (wettelijke) voorrechten of een eigendomsvoorbehoud, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk eveneens via www.crediteurenlijst.nl aan de curator mee te delen.

Zodra u uw vorderingen via deze website heeft ingediend, kunt u van de voortgang van het faillissement op de hoogte blijven via www.rechtspraak.nl . Periodiek worden daarop openbare verslagen geplaatst, waarvan u indien u de vordering via crediteurenlijst.nl hebt ingediend op de hoogte wordt gebracht.

Openbaar verslaglegging

U kunt de verdere verslaglegging in dit faillissement in de gaten houden via https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/08.ove.22.89.F.1300.1.22

Tot slot is het verzoek om niet zelf (telefonisch) contact op te nemen met de curator, indien het gaat om de afwikkeling van het faillissement. Zodra er voor de crediteur relevante ontwikkelingen in het faillissement zijn te melden, neemt de curator en/of zijn faillissementmedewerker(s) met de desbetreffende crediteur contact op.

Eventuele vragen met betrekking tot het faillissement kunnen gesteld worden aan mevrouw Wolthuis, via het e-mailadres: simone.wolthuis@kienhuishoving.nl of mevrouw Vruwink, via het e-mailadres: miranda.vruwink@kienhuishoving.nl

De curator

Bijlagen: