vb contracten- & aansprakelijkheidsrecht

Voorbeelden Contractenrecht

- Agentuurovereenkomsten
- Algemene voorwaarden opstellen, aanpassen en beoordelen
- Contracten opstellen, aanpassen en beoordelen
- Distributieovereenkomsten
- Exoneraties
- Franchiseovereenkomsten
- Garanties
- Geheimhoudingsovereenkomsten
- Ingebrekestelling en verzuim
- Managementovereenkomsten
- Non-concurrentiebeding
- Nakoming
- Non-conformiteit
- Opschorting contractuele verbintenissen
- Opzegging en ontbinding van contracten
- Overmacht
- Samenwerkingsovereenkomsten
- Schikkingsovereenkomsten
- Vaststellingsovereenkomsten
- Wanprestatie en toerekenbare tekortkoming
- Beslag- en executierecht
- Handelsgeschillen
- Grensoverschrijdende procedures
- Kort geding
- Opstellen van sommaties
- Schikkingonderhandelingen

 

Voorbeelden Aansprakelijkheidsrecht

- Algemene voorwaarden
- Bedrijfsongevallen en beroepsziekten
- Beoordeling van polisvoorwaarden, dekkingsgeschillen en andere verzekeringsrechtelijke kwesties
- Beroepsaansprakelijkheid van dienstverleners (fouten gemaakt door artsen, advocaten,
- Notarissen, architecten en constructeurs, accountants,makelaars, assurantietussenpersonen etc.)
- Beslag- en executierecht
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- Contractuele aansprakelijkheid (wegens nakoming van verplichtingen uit overeenkomst)
- Exoneraties
- Garanties
- Juridisch advies bij bodemverontreiniging en giftige stoffen
- Letselschade
- Loonregres (verhalen van loonkosten van arbeidsongeschikte werknemers op aansprakelijke partijen)
- Overheidsaansprakelijkheid
- Productaansprakelijkheid
- Risicoaansprakelijkheid
- Schadevergoeding
- Schadeverzekering
- Verkeersaansprakelijkheid
- Wanprestatie
- Werkgeversaansprakelijkheid
- Handelsgeschillen
- Grensoverschrijdende procedures
- Kort geding
- Opstellen van sommaties
- Schikkingonderhandelingen

Terug naar specialisme Contracten-, Proces- & Aansprakelijkheidsrecht