Registratie en inschrijving Euphra Rutting

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie en inschrijving arrondissement.

Euphra Rutting is ingeschreven in arrondissement Overijssel en heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht

- Faillissement

  • Ondernemingsrecht

- Bestuurdersaansprakelijkheid

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.