KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Beroepsregels verplichten alle advocaten en notarissen om de identiteit van onze cliënten vast te stellen aan de hand van documentatie.

Daarnaast verplicht de Wwft alle advocaten en notarissen om - bij bepaalde vormen van dienstverlening - een cliëntenonderzoek te verrichten. Wanneer sprake is van een ongebruikelijke transactie moet er bovendien melding worden gedaan aan de Financial Intelligence Unit - Nederland.

De identificatie en een eventueel cliëntenonderzoek vinden plaats voordat wij met onze werkzaamheden beginnen. Daarom kunnen wij u in een vroeg stadium om informatie en documentatie vragen. Wilt u weten om welke informatie en documentatie het gaat? Wij adviseren u graag.