KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Bestuursrecht

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bestemmingsplanwijziging, het aanvragen van een omgevingsvergunning en onteigeningen. Maar ook aan een last onder dwangsom, opgelegd omdat gehandeld zou zijn in strijd met vergunningvoorschriften of het Bouwbesluit. Zowel voor particulieren als voor de (semi-)overheid staan onze bestuursrechtadvocaten klaar.

Medewerkers

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil

Advocaat
Expertises: Vergunningverlening (o.a. Wabo), handhaving en toezicht, geluid, bodem, overheidsaansprakelijkheid en schadevergoedingsrecht (o.a. planschade en nadeelcompensatie).

mr. I.L. (Ilse) van der Woude

Advocaat
Expertises: Aanstelling, Arbeidsovereenkomst, CAO, Disciplinaire maatregel, Flexibele arbeidsrelaties, Ontslag, Rechtspositieregeling, Re-integratie, Sociaal Plan, Sociale zekerheidsrecht, Subsidie, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), WNT, Ziekte en arbeidsongeschiktheid