KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Aanbestedingsrecht

Een team van specialisten houdt zich dagelijks bezig met het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Wij adviseren en begeleiden zowel aanbestedende diensten als inschrijvers in vrijwel alle sectoren. Voorbeelden zijn de bouw, projectontwikkeling, architectuur, gezondheidszorg, ICT, afvalinzameling en – verwerking, schoonmaak, vervoersdiensten, kantoor- en projectinrichtingen en payrolling.

Medewerkers

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil

Advocaat
Expertises: Vergunningverlening (o.a. Wabo), handhaving en toezicht, geluid, bodem, overheidsaansprakelijkheid en schadevergoedingsrecht (o.a. planschade en nadeelcompensatie).

mr. M.S. (Marianne) ten Feld-Sprik

Advocaat
Expertises: Europees en nationaal aanbestedingsrecht, civiel bouwrecht, projectontwikkeling, aannemingsovereenkomsten, UAV, UAV-GC, zorginkoop.