KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Praktijkgroepen

Het recht is voortdurend in beweging. Dat betekent dat wetten veranderen en rechtspraak tot nieuwe inzichten leidt.

Vanuit onze passie voor het vak volgen wij die ontwikkelingen op de voet. De toenemende complexiteit van het recht maakt specialisatie onontbeerlijk. Daarom hebben we bij KienhuisHoving ons werkterrein onderverdeeld in rechtsgebieden. De specialisten op een bepaald rechtsgebied werken samen in een praktijkgroep. Binnen en buiten de praktijkgroep worden inzichten actief gedeeld en besproken. En als een zaak daarom vraagt, stellen we in een oogwenk een multidisciplinair team samen. Door deze bundeling van krachten lukt het ons het kwaliteits- en kennisniveau te handhaven dat u van ons mag verwachten.

Aanbestedingsrecht

Een team van specialisten houdt zich dagelijks bezig met het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Wij adviseren en begeleiden zowel aanbestedende diensten als inschrijvers in vrijwel alle sectoren. Voorbeelden zijn de bouw, projectontwikkeling, architectuur, gezondheidszorg, ICT, afvalinzameling en – verwerking, schoonmaak, vervoersdiensten, kantoor- en projectinrichtingen en payrolling.

Arbeidsrecht

Als werkgever weet u hoe waardevol een goede arbeidsverhouding met uw medewerkers is. Toch kan het voorkomen dat de belangen van beide partijen niet overeenstemmen. Wij adviseren en helpen u graag verder.

Banking & Finance

Financiering kan op verschillende manieren worden bijeen gebracht. U kunt investeerders aantrekken, die in uw bedrijf participeren en zodoende eigen vermogen aan uw onderneming verschaffen. Ook het aantrekken van vreemd vermogen is populair. U klopte daarvoor traditioneel bij een bank aan. Maar tegenwoordig is zoveel meer mogelijk. En omdat banken sinds de kredietcrisis minder leningen verstrekken dan voorheen, is het soms zelfs noodzakelijk om naar alternatieve financieringsmethoden te kijken. Fintech, fondsen, kredietunies, de uitgifte van obligatieleningen en crowdfunding zijn een paar van die andere mogelijkheden

Bestuursrecht

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bestemmingsplanwijziging, het aanvragen van een omgevingsvergunning en onteigeningen. Maar ook aan een last onder dwangsom, opgelegd omdat gehandeld zou zijn in strijd met vergunningvoorschriften of het Bouwbesluit. Zowel voor particulieren als voor de (semi-)overheid staan onze bestuursrechtadvocaten klaar.

Bouwrecht

Onze advocaten bouwrecht geven advies op alle aspecten van het bouwrecht en staan u bij in procedures bij de rechter en de raad van arbitrage. Wij kennen de markt, weten wat er speelt in de bouw en denken met u mee. Of het nu gaat om woningen, kantoren en bedrijfspanden of om grond-, weg- en waterbouw, een praktische, oplossingsgerichte benadering is altijd ons uitgangspunt.

Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht

Wij adviseren u graag vooraf op welke wijze afspraken het beste kunnen worden vastgelegd. Geschillen of zelfs procedures kunnen dan worden voorkomen. Met een oplossingsgerichte en praktische manier van werken, nemen wij u de zorg uit handen. Ons uitgangspunt is dat wij voor u het best mogelijke resultaat realiseren!
Share on