KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Mark Loef

Advocaat (Beëdigd in 2010)
Herstructurering & Insolventierecht
Expertises: Faillissement, herstructurering, doorstart, bestuurdersaansprakelijkheid, curator.

Mark

"Ik adviseer en procedeer over faillissementsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Vaak is dat in 'vijf voor twaalf' -situaties en vindt dat plaats in nauwe samenwerking met een accountant, bank of aandeelhouder. Door de Rechtbank Overijssel word ik met enige regelmaat aangesteld tot (faillissements)curator. Die twee rollen versterken elkaar en cliënten ervaren dat als een meerwaarde.

Mijn kwaliteit is dat ik een zaak tot de kern kan terugbrengen en in begrijpelijke taal kan uitleggen. Het doel is om het mijn cliënt mogelijk te maken om zo snel mogelijk tot een optimale oplossing te komen: zowel in zakelijk als juridisch opzicht."

Aanbevelingen

"Mark heeft voor ons fonds concepten voor leaseovereenkomsten opgesteld en geadviseerd over de gevolgen van het faillissement van een van onze kredietnemers. Wij hebben de advisering/samenwerking als zeer prettig ervaren. Mark schakelt snel en to-the-point, adviseert accuraat, luistert goed naar onze wensen, heeft gespecialiseerde kennis en weet de vertaling van juridisch naar niet-juridisch te maken."

"Mark heeft onze scheepswerf zeer deskundig en met vol enthousiasme bijgestaan bij het verkrijgen van de eigendom van een drijvend dok, dat door een niet-voltooide levering in het faillissement van een zustermaatschappij  was gebleven. Uiteindelijk is een notaris aansprakelijk gesteld voor de niet-voltooide levering en is met de verzekeraar van de notaris naar een oplossing gezocht om het dok toch nog van de curator te kunnen kopen. Ik heb de samenwerking als prettig ervaren en ben tevreden met het feit dat het dok uiteindelijk alsnog is geleverd."

 "Mark heeft ons bijgestaan bij het tot stand brengen van een crediteurenakkoord ter beëindiging van een surseance van betaling. Hij heeft namens de vennootschap het contact met de crediteuren en bewindvoerders onderhouden, de verdeling opgesteld en het definitieve akkoord succesvol bij de rechtbank aangeboden. Nadien heeft hij geadviseerd en onderhandeld bij het tot stand brengen van een schikking met een partij die een betwiste vordering had. Wij hebben de samenwerking als prettig ervaren."

Opleidingen

  • Postacademische Leergang Insolventierecht, specialisatieopleiding Rijksuniversiteit Groningen, 2014
  • Universiteit Leiden, master Ondernemingsrecht, 2009
  • Universiteit Leiden, bachelor Nederlands recht met minor bedrijfswetenschappen

Werkervaring

  • KienhuisHoving advocaten en notarissen, 2013-heden
  • Kneppelhout & Korthals advocaten, 2010-2013

Lidmaatschappen

  • aspirant-lid INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten)
  • Lid van de Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten

Publicaties 1