Frans Jozef van der Vaart

Advocaat (partner) (Beëdigd in 1995)
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Onderwijsrecht, Pensioenrecht
Expertises: Ambtenarenrecht, onderwijsrecht, pensioenrecht, subsidierecht, medezeggenschapsrecht
Branchegroep Onderwijs
Expertises branche: onderwijshuisvesting, economisch claimrecht, onderwijsaccreditatie (NVAO), openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs, PO, VO, VSO, BvE en WHW en rechtspositionele aangelegenheden
Branchegroep Overheid

Klik hier voor de door de Nederlandse orde van advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden en inschrijving arrondissement.

Opleidingen

 • Masterclass Financiële vraagstukken voor commisarissen en toezichthouders, Rotterdam ESAA, 2016
 • Anthony Robbins’ Business Mastery, London, 2013
 • Anthony Robbins’ UPW, London, 2013
 • Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit Nijmegen), promotie Kunstgeschiedenis, 1999
 • Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit Nijmegen), Kunstgeschiedenis en Nederlands recht (Burgerlijk recht, Bestuursrecht), 1986

Werkervaring

 • KienhuisHoving advocaten en notarissen, 1995-heden
 • Saxion Hogescholen Enschede, Docent Privaatrecht, Hoofd economisch-juridische afdeling, Hoofd algemeen bestuurlijke en juridische zaken, (plaatsvervangend) secretaris College van Bestuur, 1986-1995
 • Inventarisator roerende monumenten, 1984-1986

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht
 • Vereniging voor Arbeidsrecht

Nevenfuncties

 • Voorzitter Geschillenadviescommissie, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten Arnhem Enschede Zwolle, 2017 - heden
 • Voorzitter Commissie Holland Scholarship- en ArtEZ beurzen, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten Arnhem Enschede Zwolle, 2017 - 2018
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stad en Regio
 • Lid Commissie van beheer over het Volkspark Enschede
 • Lid Raad van Advies Academie Bestuur & Recht, Saxion Hogescholen Enschede, 1995-2017
 • Docent Ambtenarenrecht Academie Bestuur & Recht, Saxion Hogescholen Enschede
 • Voorzitter bestuur Stichting Wim de Haan, Amsterdam, 2010- juli 2021
 • Bestuurslid, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Concordia Kunst&Cultuur, Enschede, 2001-2005
 • Bestuurslid, Voorzitter bestuur, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dr. Ariënshuizen Enschede/Glanerbrug, 1996-2006

Publicaties

Verschenen in INN'twente, januari 2021
Verschenen in Mr., magazine voor juristen, november 2020
Meer publicaties