Angelique Roeloffzen-Mulder

Juridisch medewerker (Beëdigd in 1999)
Herstructurering & Insolventierecht
Expertises: Collectief arbeidsrecht (collectief ontslag/reorganisaties), contracting, bewindvoerder Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), aanbieden (buiten)gerechtelijk akkoord

Aanbeveling

"Mevrouw Roeloffzen-Mulder heeft ons zeer goed bijgestaan in een zaak waarvan uiteindelijk een schuldsaneringstraject is voorkomen. Zij heeft een crediteurenakkoord afgedwongen waardoor dit hele traject bespaard is gebleven. De samenwerking is goed en fijn verlopen. Zij staat voor alles open en denkt bovenal heel goed mee. Wij kunnen u haar ten zeerste aanbevelen."

Anoniem: "Kienhuis Hoving heeft ons pro actief bijgestaan met het oplossen van de financiële problemen van een van onze medewerkers. Als werkgever hebben we geprobeerd dit eerst zelf ter hand te nemen maar al snel was dit duidelijk een brug te ver. De expertise en know how van Kienhuis Hoving heeft er toe bijgedragen dat er allereerst duidelijkheid is verschaft in de financiële situatie van onze medewerker en uiteindelijk hebben alle inspanningen geleid tot een crediteurenakkoord met alle schuldeisers. De afronding van het akkoord heeft geleid tot een hernieuwde start voor onze medewerker en de voortzetting van een prettig dienstverband. Zonder de inspanningen van Kienhuis Hoving was ons dit niet gelukt."

Opleidingen

  • OSR Juridische Opleidingen, Opleiding bewindvoerders Wet schuldsanering natuurlijke personen, Utrecht, 2002
  • Saxion Hogescholen, Management, Economie en Recht, Enschede, 2001

Werkervaring

  • KienhuisHoving advocaten en notarissen, 1999-heden

Lidmaatschappen

  • Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW)

Nevenfuncties

  • Lid Klankbordgroep Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand

Publicaties

Verschenen in WNSP Periodiek, augustus 2020
Verschenen in TC Tubantia - DeOndernemer, juni 2019
Meer publicaties