KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Missie en visie

Het recht is voortdurend in beweging. Dat betekent dat wetten veranderen en rechtspraak tot nieuwe inzichten leidt. Vanuit onze passie voor het vak volgen wij de ontwikkelingen in ons vakgebied en de sectoren waarin we werkzaam zijn op de voet.

De toenemende complexiteit van het recht maakt specialisatie onontbeerlijk. Daarom hebben we bij KienhuisHoving onze werkgebieden onderverdeeld in specialismen. Onze specialisten werken voor een bepaald rechtsgebied samen in een praktijkgroep. Binnen en buiten de praktijkgroep worden inzichten actief gedeeld en besproken. En als een zaak daarom vraagt, stellen we in een oogwenk een multidisciplinair team van specialisten samen. Door deze bundeling van krachten lukt het ons het kwaliteits- en kennisniveau te handhaven dat u van ons mag verwachten.


Missie & Visie

Onze ambitie is om ondernemers, bestuurders en vertegenwoordigers van organisaties te helpen hun juridische obstakels weg te nemen. Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier. En niet alleen wanneer het juridisch probleem al bestaat, maar bij voorkeur pro-actief en in een vroeg stadium, zodat problemen voorkomen kunnen worden of op zijn minst niet escaleren. Daarbij zien wij het als een uitdaging om voorop te (blijven) lopen in de ontwikkeling van de juridische rechtspraktijk.

 

 

                 
  

                                                

 

 

Zie ook onze huisstijlvideo: