Webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen door Frank Röben

Artikel geplaatst op 30 maart 2021

Frank Röben tijdens webinar 2

Op woensdag 24 maart jl. bood Sportaal Enschede het webinar 'Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen' (WBTR) aan aan voorzitters, penningmeesters en secretarissen van een vereniging of stichting. Per 1 juli aanstaande treedt deze wet in werking. De WBTR is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen.

Maar wat moet je nu geregeld hebben of wat kan per volgende statutenwijziging ingevoerd worden? Een aantal sportbonden heeft voor de verenigingen al een model van de statuten gemaakt die je kan gebruiken en kan vertalen naar je eigen vereniging, maar wat houden die wijzigingen dan in? Onze notaris Frank Röben verzorgt dit webinar en legt precies uit hoe het zit. 

Klik hier om het webinar te bekijken.