Podcast 'Wet Vifo: Overheidstoezicht bij technologie investeringen'

Artikel geplaatst op 19 december 2023

Podcast 74

De Wet Vifo geldt voor specifieke sectoren en in bepaalde gevallen. Transacties die onder deze wet vallen moeten worden gemeld bij het Bureau Toetsing en Investeringen (hierna: BTI). Bij de melding zullen bepaalde gegevens omtrent de transactie aangeleverd moeten worden. Het BTI krijgt vervolgens een aantal weken de tijd om de transactie te toetsen en eventueel tegen te houden. 

In deze podcast bespreken Matthijs van Rozen en Anna Tenhagen welke sectoren vallen onder de Wet Vifo, welke transacties vallen onder de Wet Vifo en wat hiervan de gevolgen zijn voor de praktijk. 

Beluister hier de podcast.