Nieuwsbrief Omgevingsrecht en Overheid maart 2023 verschenen!

Artikel geplaatst op 9 maart 2023

Omgevingswet voor site

Deze keer met de volgende artikelen:

  • Herbert Pasveer in dienst bij KienhuisHoving
  • Het Didam-arrest in bestuursrechtelijke procedures
  • Eigendomsverkrijging door verjaring, wat is de stand van zaken?
  • Onderwijshuisvesting door gemeenten
  • Aanbestedingsrecht - Ruimere verplichting verstrekken informatie door aanbestedende diensten
  • Rechtsbescherming van een partij die niet heeft ingeschreven op een aanbesteding

Lees hier de gehele nieuwsbrief. Wilt u deze of één van de andere nieuwsbrieven ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.