Lesley Broos schrijft mee aan het boek 'Risicomanagement ontmoet contractmanagement'

Artikel geplaatst op 18 november 2020

Risicomanagement ontmoet contractmanagement - Lesley Broos

 

Lesley Broos, advocaat Intellectueel Eigendom, ICT-recht en Privacy schreef een hoofdstuk in het boek 'Risicomanagement ontmoet contractmanagement.

Een van de belangrijkste taken van (bedrijfs)juristen betreft risicoreductie. Legal Risk Management is dan ook op meerdere niveaus het startpunt voor het bepalen van de geëigende juridische interventies gericht op risicoreductie. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe technieken voor risicoanalyse behulpzaam kunnen zijn bij het maken en verantwoorden van dergelijke juridische keuzes. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar keuzes over de juridische structurering van ondernemingen (‘organisatierisico’), juridische keuzes tijdens contractvorming met leveranciers (‘transactierisico’) en juridische keuzes in de fase van contractrealisatie (‘realisatierisico’). Een en ander wordt geïllustreerd met voorbeelden vanuit een ICT-inkoopperspectief.

Klik hier voor meer informatie.