Juridische fusie of splitsing: deponeren vóór 1 juli

Artikel geplaatst op 15 mei 2023

iStock_35236192_XXXLARGE_Calendar

Bij deponering van een voorstel tot juridische fusie of splitsing zijn de laatste drie jaarrekeningen vereist. Na zes maanden is (meestal) ook een tussentijdse vermogensopstelling nodig. Meestal is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Bij deponering voor 1 juli a.s is dan geen extra vermogensopstelling vereist.

Ook bij inbreng van vermogen in een vennootschap tegen uitgifte van aandelen is een beschrijving vereist. Deze beschrijving mag op grond van de wet niet ouder zijn dan zes maanden. Tot 1 juli zijn dus de jaarcijfers 2022 nog bruikbaar.

Uiteraard gaan aan een deponering of inbreng de nodige voorbereidingen vooraf, zodat het raadzaam is tijdig met de werkzaamheden te beginnen.

Indien u vragen heeft over een juridische fusie of splitsing, inbreng of herstructurering, bekijk hier de afdeling ondernemingsrecht van ons kantoor of neem contact op met één van onze notarissen ondernemingsrecht.

Matthijs van Rozen

 Jacobine Tinselboer

 Frank Röben

 Rob Mollema

 Allard Schuering