Heeft een individuele aandeelhouder recht op informatie?

Artikel geplaatst op 13 oktober 2023

Marjan Koelemeijer website profiel

Dit is een interessante vraag die in de praktijk geregeld op komt als er frictie is in de samenwerking met het bestuur. Indien de verlangde informatie uitblijft kan de aandeelhouder naar de Voorzieningenrechter of een bodemprocedure starten bij de gewone rechter. Daarnaast kan een aandeelhouder ook naar Ondernemingskamer, tenminste indien aan de ontvankelijkheidseisen wordt voldaan. Ook zal dan sprake moeten zijn van voldoende gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen teneinde het verzoek om een enquête toegewezen te krijgen. Hierover schreef Marjan Koelemeijer eerder een tweetal blogs. 

Lees hier de blog.