Gegevensuitwisseling in de zorg, een update! - Special gezondheidsrecht

Artikel geplaatst op 26 maart 2021

Foto zorg

Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk, dat zorgverleners beschikken over complete en actuele zorggegevens van patiënten. Dit kan alleen bereikt worden als er een goede en veilige overdracht van gegevens is tussen verschillende zorgverleners binnen de eigen praktijk / instelling en daar buiten. Zorginstellingen hebben op basis van wet- en regelgeving zelf een verantwoordelijkheid en rol in het zorgen voor een goede overdracht van zorginhoudelijke gegevens, ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. De snelheid waarmee gegevensuitwisseling digitaal mogelijk is biedt veel kansen, maar er moet worden gewaakt voor voldoende veiligheid en bescherming van de privacy van de patiënt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet, beiden advocaat gezondheidsrecht.

Lees hier de special.