Column over 'informatie in verkoopbrochures is niet zonder gevolgen' - Laurens Vermeulen in Bouwen in het Oosten

Artikel geplaatst op 10 maart 2020

Kwaliteitsborging bouw L

In de bouw worden regelmatig verkoopbrochures opgesteld en overhandigd aan opdrachtgevers om een indruk te geven hoe het werk eruit komt te zien. In veel verkoopbrochures is een standaard voorbehoud opgenomen dat de opgegeven maten, indelingen, kleurstellingen et cetera kunnen afwijken en dat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Wanneer tijdens de bouw wordt afgeweken van de informatie uit de verkoopbrochure, beroepen aannemers zich dikwijls op dit voorbehoud. Echter, uit een tweetal uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (hierna: RvA) blijkt dat dit beroep lang niet altijd slaagt.

Laurens Vermeulen schreef hier een column over in Bouwen in het Oosten.