Column 'Onduidelijkheid over de UBO-wetgeving' - Mark Huizenga in INN'twente

Artikel geplaatst op 13 januari 2023

Mark Huizenga website profiel

In het recht is geen plaats voor onduidelijkheid. Het begrip rechtsstaat wordt gedefinieerd op basis van beginselen die zijn vastgesteld en uitgewerkt door het Europese Hof van Justitie en het Europees Hof voor de rechten van de mens. Eén van de beginselen van de rechtsstaat betreft het rechtszekerheidsbeginsel. Duidelijkheid van het recht en voorzienbaarheid van de toepassing daarvan staat voorop. Toch bevat wetgeving met enige regelmaat onduidelijkheden. Een recent voorbeeld is de uitspraak van het Hof van Justitie over het UBO-register.

Mark Huizenga, advocaat ondernemingsrecht, praat u bij in zijn column in INN'twente.