Column 'Bestuurders, opgelet!' - Frank Röben in DeOndernemer

Artikel geplaatst op 20 april 2021

Frank Röben website profiel

Vanaf 1 juli a.s. treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De regels die gelden voor het bestuur en de raad van commissarissen worden in lijn gebracht met de huidige regels voor de BV en de NV. De wetswijzigingen hebben gevolgen voor de statuten van - bestaande en nieuwe - verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (o.w.m.). Sommige statutaire bepalingen zullen voortaan anders luiden. Een statutaire check of statutenwijziging is daarom aan te bevelen.

Frank Röben benoemt in deze column een aantal bepalingen die wijzigen.