KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Column 'Aannemer kan zich niet langer beroepen op ontbreken procesvolmacht VvE' - Bouwen in het Oosten

Artikel geplaatst op 11 juni 2018

Bouwrechtteam voor website

Het komt regelmatig voor dat (het bestuur van) een VvE een procedure begint tegen een aannemer vanwege gebreken aan het opgeleverde werk. Daarvoor heeft de VvE in beginsel een door de vergadering van eigenaars afgegeven procesvolmacht nodig. Voorheen kon de aannemer zich met succes beroepen op het ontbreken daarvan waardoor de VvE niet-ontvankelijk werd verklaard. Dat beroep leidt blijkens een onlangs gepubliceerde uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (hierna: RvA) niet meer per definitie tot de niet-ontvankelijkheid van de VvE.

Lees de column van Laurens Vermeulen in Bouwen in het Oosten: