KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Nieuws

Privacy in het arbeidsrecht na één jaar AVG - Column Armelle Tesson
Artikel geplaatst op 18 juli 2019

Privacy in het arbeidsrecht na één jaar AVG - Column Armelle Tesson

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft binnen veel bedrijven en instellingen de nodige stof doen opwaaien. Dat is ook niet zo verwonderlijk als u bedenkt dat de AVG extreem hoge boetes kent. Het merendeel van de AVG-inbreuken kan worden bestraft met een boete van maximaal € 20 miljoen of, als de overtreder een onderneming is, maximaal 4% van de totale wereldwijde jaaromzet van het vorige boekjaar, indien deze hoger is. Deze boetes kunnen worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tot dusverre zijn tot op heden nauwelijks boetes gepubliceerd. De verwachting is dat de AP in het komend jaar meer zal gaan controleren.
Share on