Notariaat

Klachten & Geschillen

De klachtenfunctionaris voor het Notariaat bij KienhuisHoving voor kantoor Enschede is Matthijs van Rozen en voor kantoor Utrecht is Allard Schuering.

Ons kantoor doet er alles aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Voor dat geval kent ons kantoor een klachtenregeling. Een uitwerking van deze klachtenregeling vindt u hier.

U heeft bij gebruikmaking van deze regeling het recht om de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om bemiddeling te vragen. Daarnaast is op onze dienstverlening de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Aan de Geschillencommissie Notariaat kunt u problemen voorleggen indien de door KienhuisHoving N.V. aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt.

Het Reglement Geschillencommissie Notariaat is in dat geval van toepassing; dit reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Afhankelijk van het type klacht kunt u een formele klacht indienen bij de kamer voor het notariaat. Kijk voor meer informatie over deze procedure op www.knb.nl.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie:

Postbus 16020
2500 BA Den Haag
T (070) 330 71 11
F (070) 360 28 61
 
    

 

Verzekeraar: AIG Europe Ltd., K.P. van der Mandelelaan 50 (3062 MB), Rotterdam

 

 

Bijlagen: