Klachten en geschillen

Onze organisatie doet er alles aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening of over de hoogte van een declaratie.

In dat geval kunt u uw bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan onze klachtenfunctionaris. Onze klachtenfunctionaris streeft naar een spoedige afhandeling van uw bezwaren. Het spreekt voor zich, dat een en ander kosteloos en in goed overleg met u geschiedt. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van de door onze klachtenfunctionaris voorgestane oplossing.

Advocatuur

Notariaat