Woningcorporaties

De branchegroep bestaat uit specialisten met verschillende achtergronden en expertises. Gezamenlijk bieden wij woningcorporaties een totaalpakket aan van juridische diensten.

Ontwikkelingen Woningcorporaties

Woningcorporaties nemen een bijzondere positie in op het snijvlak van de publieke en de private sector. De komende tijd worden zij geconfronteerd met ingrijpende wijzigingen. Zo dienen zij hun commerciële en niet-commerciële activiteiten te scheiden. Als gevolg hiervan dient ook de bijbehorende financiële verslaglegging te worden gescheiden. Daarnaast geldt er sinds kort een nieuwe governancecode, als gevolg waarvan de richtlijnen voor goed bestuur en toezicht wijzigen. Verder krijgen huurders meer inspraak binnen het woningcorporaties. Dat vraagt om juridische dienstverlening op maat. Wij begrijpen dat als geen ander.

Branchegroep Woningcorporaties

De Branchegroep Woningcorporaties bestaat uit specialisten met verschillende achtergronden en expertises, die u kunnen begeleiden bij deze transities. Gezamenlijk bieden wij woningcorporaties een totaalpakket aan van juridische diensten, waaronder huurrecht, bouwrecht, bestuursrecht, aanbestedingsrecht, onroerendgoedrecht, arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en governance. Door onze jarenlange ervaring in de branche, kunnen wij woningcorporaties in uiteenlopende zaken optimaal bijstaan en adviseren.