Overheid

De branchegroep Overheid bestaat uit specialisten uit verschillende praktijkgroepen, die zowel overheden als ondernemingen en particulieren kunnen bijstaan en adviseren in kwesties waar de overheid bij betrokken is.

De overheidspraktijk in ontwikkeling

De overheidspraktijk staat niet stil. De complexiteit van de regelgeving waar de overheid bij betrokken is neemt toe. De overheidspraktijk is een uiteenlopende praktijk waarbij veel facetten uit verschillende rechtsgebieden in samenhang aan de orde komen. Overheden krijgen steeds vaker te maken met Europese regelgeving en elkaar snel opvolgende wetswijzigingen, onder andere ten aanzien van de inrichting van de fysieke leefomgeving en aanbestedingsrecht. Verdergaande decentralisatie en wetswijzingen vergen tijd en bewustwording van alle betrokken partijen. Bij deze en andere kwesties helpen de specialisten van de branchegroep Overheid graag.

Branchegroep Overheid

In de branchegroep Overheid voegen specialisten van uiteenlopende rechtsgebieden hun kennis samen om zo snel en integraal te kunnen adviseren. Ook worden de ontwikkelingen in de branche vanuit de verschillende rechtsgebieden op de voet gevolgd om u te kunnen voorzien van een actueel advies op maat.

De decentralisatie van de overheid en het verscherpen van regels voor een samenhang binnen de overheidspraktijk vergt van zowel overheden als ondernemingen en particulieren veel tijd.

De branchegroep Overheid heeft een ruime expertise en praktijkervaring onder meer op het gebied van:

Management Development bij de overheid

Indien u werkzaam bent bij de overheid, dan wordt er van u verwacht dat u op het hoogste niveau kunt meepraten over politiek gevoelige zaken en dat u de juridische risico’s van de te maken beslissingen kunt overzien. Daarom is het ook voor niet-juristen essentieel om op de hoogte te zijn van de juridische hoofdlijnen ter zake, zodat u de juiste koers kunt uitzetten. Onze modules bieden u hiervoor de benodigde handvatten zodat u weloverwogen tot een keuze kunt komen. Klik hier voor meer informatie.

Loopt u als overheidsinstantie aan tegen de steeds complexer wordende nieuwe regelgeving? Bent u als ondernemer of particulier in conflict verwikkeld met een overheidsinstantie? Of wilt u een advies op maat in een juridische kwestie waar de overheid bij betrokken is? De branchegroep Overheid  beschikt over de benodigde integrale juridische expertise om u bij te staan.