Onderwijs

Team van advocaten gespecialiseerd in de onderwijsbranche die intensief en slagvaardig met elkaar en de cliënt samenwerken om oplossingen op maat tot stand te brengen.

Ontwikkelingen onderwijsbrancheOnderwijs

De Rijksoverheid legt onderwijsinstellingen steeds hogere prestatienormen op, maar draait tegelijkertijd de geldkraan langzaam dicht. Deze instellingen moeten om die reden inventief zijn op het gebied van inrichting van het onderwijs, gebruiksvormen van vastgoed, het bewandelen van de juiste subsidietrajecten en het structureren van de financiën.

Ter voorkoming van (vaak ernstige) financiële problemen, moet in de praktijk regelmatig worden gekozen ofwel voor “krimp” (ontslag, reorganisatie, herstructurering, afstoten van vastgoed e.d.), ofwel voor krachtenbundeling door het aangaan van samenwerkingsverbanden respectievelijk door te fuseren met andere instellingen.

In dit laatste geval spelen vraagstukken op het gebied van samenwerkingsovereenkomsten, fusiestructurering, governance, overgang van pensioenrechten, het behouden van subsidies e.d. een rol.

Branchegroep onderwijs

KienhuisHoving heeft een team van onderwijsspecialisten, die in dergelijke situaties intensief en slagvaardig met elkaar en de cliënt samenwerken om oplossingen op maat tot stand te brengen.

Uiteraard is binnen het team verder ook gespecialiseerde kennis aanwezig op het gebied van ambtenaren(ontslag)recht, studiefinanciering, “selectie aan de poort”, subsidienormen, aansprakelijkheidsvraagstukken (bijv. in geval van pesten, ongevallen bij gymnastiek of in de scheikundeles, misbruik etc.), regelgeving rond thuisonderwijs, opheffingsnormen voor scholen etc.

De leden van de branchegroep treden op zowel voor onderwijsinstellingen als voor docenten, adviesraden en andere instituties die bij het onderwijs zijn betrokken.