Bouw

Onze advocaten en notarissen die zich bezighouden met bouwgerelateerde zaken hebben hun krachten gebundeld in de branchegroep bouw.

Ontwikkelingen bouwBouw

De wereld van de bouw is volop in beweging. Bedrijven die het meest voorop hebben gelopen bij innovaties en de bedrijven die zich het best hebben voorbereid op steeds complexere projecten lijken het sterkst door de crisis gekomen te zijn. Bedrijven die mee willen (blijven) doen met de projecten waar het in Nederland om draait worden geconfronteerd met steeds verder aangescherpte aanbestedingsregels en steeds stringentere contracten op basis van bijvoorbeeld UAV-GC of DBFMO.

Goede afspraken met bedrijven waarmee op horizontale basis wordt samengewerkt zijn essentieel. Datzelfde geldt voor afspraken met onderaannemers en toeleveranciers in de verticale keten. Bij dit alles blijft de afhankelijkheid van vakkundig personeel bestaan. De afgelopen jaren hebben echter duidelijk gemaakt dat er een goede balans dient te bestaan tussen een vakkundige personele basis en flexibiliteit.

De financierbaarheid van bedrijven in de bouwbranche in het algemeen en van bouwprojecten is in de afgelopen jaren ook nog eens fors afgenomen. Bedrijven moeten daarom creatiever zijn bij het vinden van financiering. Insolventie van opdrachtgevers, onderaannemers of leveranciers ligt tijdens het gehele proces op de loer en vormt een risico voor de voortgang van projecten.

Dit alles vindt plaats in een omgeving die van publiekrechtelijke regels en handhavingsmechanismen aan elkaar hangt. Dit zijn voor de bedrijven die de toekomst hebben mooie uitdagingen. Het is echter bijna onmogelijk geworden om als bedrijf kennis op alle genoemde gebieden in huis te hebben.

Branchegroep bouw

Onze specialisten bouwrecht, aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, insolventierecht, banking & finance en vastgoedrecht hebben hun krachten gebundeld in de branchegroep bouw. Samenwerking is noodzakelijk en essentieel om alle ontwikkelingen bij te houden en de kennis van zaken van al deze ontwikkelingen en hun juridische uitwerking te garanderen.

Binnen de groep worden alle ontwikkelingen in de branche gevolgd en met elkaar gedeeld en vervolgens toegepast om cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De kennis op dit gebied wordt ook zoveel mogelijk gedeeld door middel van seminars, nieuwsbrieven en blogs.