KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Zonder duidelijkheid vooraf, geen vergoeding voor gesprek bij apotheker.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft de vergoeding van de kosten van een “eerste uitgiftegesprek” voor geneesmiddelen aan banden gelegd.

Vanaf 1 januari 2014 kan een “eerste uitgiftegesprek” voor geneesmiddelen apart in rekening worden gebracht door apotheken. Eerder zat deze vergoeding in het totaaltarief van het geneesmiddel verwerkt.

Een verzekeraar mag door de apotheker voor dat gesprek gedeclareerde kosten, niet zonder meer vergoeden en verrekenen met het verplicht eigen risico. Voor het “eerste uitgiftegesprek” mogen alleen kosten in rekening worden gebracht als de apotheker de consument daarover voorafgaand aan het gesprek duidelijk heeft bericht. Dat is de uitkomst van een “principezaak” waarin de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ) op 11 maart 2015 uitspraak heeft gedaan (bindend advies GcZ,11 maart 2015,SKGZ201401750, gepubliceerd op http://www.kpzv.nl).  Het verweer van de zorgverzekeraar dat  deze de verzekerden op de hoogte heeft gebracht van de wijziging per 1 januari 2014, - o.a. door een vermelding op de website en het zenden van een flyer met informatie naar alle apothekers -  is verworpen door de SKGZ.

Deze uitspraak van de SKGZ is kritisch ontvangen door de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers,  de KNMP (zie hiervoor:  http://www.knmp.nl). Volgens de KNMP maakt de knip in de zorgprestatie ‘eerste terhandstelling’ het systeem te ingewikkeld.  De oplossing van de KNMP is: haal het gesprek uit het eigen risico of “draai de knip terug tussen gesprek en medicijnverstrekking”.