Wetswijziging in Duitsland per 1 januari 2018: ondernemers opgelet

Na een vermoeiende dag verheugt u zich op een schuimend warm bad in uw splinternieuwe badkuip. Maar de vreugde blijkt van korte duur te zijn. Na de inbouw van alle leidingen en badkamertegels ontdekt u dat de badkuip gebrekkig is. De demontagekosten zijn hoog, want alle tegels zullen van de muur gehaald moeten worden. Wie moet deze kosten dragen?

Nederlands recht

Indien voldaan is aan de klachtplicht, kunt u in Nederland van de verkoper vervanging van het bad eisen (artikel 7:21 lid 1 sub c BW). De kosten die aan de vervanging verbonden zijn – waaronder de uitbouwkosten van uw badkamertegels – zijn ook voor rekening van de verkoper. De verkoper heeft op zijn beurt recht op schadevergoeding jegens de leverancier van het gebrekkige bad. Dit verhaalsrecht loopt door de gehele leveringsketen en wordt pas verbroken bij de schakel waar de oorzaak van het gebrek ligt. 

Duits recht  

Naar Duits recht had de verkoper tot nu toe vaak geen mogelijkheid de in- en uitbouwkosten die hij aan de koper moest vergoeden te verhalen op zijn leverancier. De nieuwe wet verandert deze situatie. Een verkoper heeft nu de mogelijkheid de kosten die hij voor de in- en uitbouwkosten heeft moeten maken te verhalen op zijn leverancier. Deze leverancier kan de kosten weer verhalen op zijn leverancier. Op deze manier loopt het regresrecht door de gehele leveringsketen, totdat men uitkomt bij de schakel in de keten die schuld draagt aan het gebrekkige bad. 

Wanneer de koper een onderneming is, is het van groot belang dat hij het product bij ontvangst gelijk onderzoekt op gebreken. De onderzoeks- en klachtplicht blijft namelijk onverkort gelden (§ 445a lid 4 BGB). Gebreken moeten zo snel mogelijk gemeld worden bij de verkoper. Doet de koper dit niet, dan vervalt het regresrecht, kan de keten gebroken worden en zal hij de kosten zelf moeten dragen. 

Van toepassing in B2B verhouding 

Het bijzondere aan de nieuwe wetgeving is dat de regels niet alleen van toepassing zijn in een B2C verhouding, maar ook gelden indien de uiteindelijke koper een onderneming is. Met andere woorden, ook in een B2B verhouding bestaat de mogelijkheid de in- en uitbouwkosten te verhalen op de leverancier. Daarbij geldt ook nog eens dat de te vergoeden kosten niet beperkt zijn tot de in- en uitbouwkosten. De koper kan ook aanspraak maken op vergoeding van bijvoorbeeld de transport-, arbeids- en materiaalkosten. De nieuwe wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn na 1 januari 2018. 

Wat betekent dit voor u? 

Bent u van plan zaken te doen in Duitsland, of doet u al zaken in Duitsland en wilt u weten wat de wetswijzigingen voor u betekenen? Wij brengen u graag in contact met een Duitse advocaat uit ons netwerk. 

Charlotte Solms