KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Wat heeft de AFM in petto dit jaar?

Op 13 januari 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar Agenda voor 2015 gepubliceerd. Zij heeft aangegeven de nadruk te willen leggen op onder meer de zakelijke markt.

Daarnaast besteedt de AFM aandacht aan accountants en kapitaalmarkten. De thema’s zijn uitgewerkt in negen specifieke doelstellingen:

 1. Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal;
 2. Kwaliteit van financiële dienstverlening is beter;
 3. Kwaliteit van vermogensopbouw is beter;
 4. Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend;
 5. Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte van risico’s van pensioen;
 6. Kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog;
 7. De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig;
 8. Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel; en
 9. Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af.


Voor wat betreft de passende financiële dienstverlening aan zakelijke klanten, heeft de AFM in het bijzonder aandacht voor transacties inzake rentederivaten, kredietverlening en bijzonder beheer. Zij beoogt de financiële dienstverlening aan zakelijke klanten te doen verbeteren door:

 1. misstanden die plaatsvinden bij kwetsbare zakelijke klanten adequaat aan te pakken;
 2. haar toezicht op rentederivatentransacties en bijzonder beheer afdelingen voort te zetten;
 3. meer inzicht te verwerven in risico’s voor kwetsbare zakelijke klanten en indien mogelijk in te grijpen bij financiële ondernemingen; en
 4. meer inzicht te verwerven in de behoeften van kwetsbare zakelijke klanten, zodat zij de dienstverleners aan kan zetten tot verbetering van producten en dienstverlening.


Uit de begroting van de AFM blijkt dat er EUR 2,8 miljoen beschikbaar is gesteld om deze doelstelling te bereiken en dit is relatief meer dan in 2014 (3% in plaats van 2%). Zo’n goede drie maanden op weg in 2015, kan worden vastgesteld dat de AFM dat budget ook benut: op 26 maart jl. maakte zij de resultaten bekend van haar verkennende onderzoek naar de handelwijze van bijzonder beheerafdelingen ten aanzien van hun MKB-klanten. Op 31 maart jl.  volgde een rapport, waarin de AFM vaststelt dat de voortgang van de herbeoordeling van de aan het MKB verkochte rentederivaten haar tegenvalt.

In de Agenda 2015 wijst de AFM ook op risico’s voor zakelijke cliënten, welke risico’s onvoldoende door de AFM kunnen worden beheerst. Zo valt te denken aan het risico dat de effectiviteit van toezicht wordt beperkt door complexe en minder efficiënte Europese wet- en regelgeving. Een ander niet beheersbaar risico is cybercrime. Deze vorm van criminaliteit kan zakelijke cliënten, bijvoorbeeld door fraude of verstoring van kapitaalmarkten, flinke schade berokkenen.

Wij houden de activiteiten van de AFM in het kader van de Agenda 2015 nauwlettend in de gaten. Heeft  u vragen, neemt u dan contact op met de sectie Banking & Finance van KienhuisHoving.