KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Veranderende Wet op de Kansspelen: mogelijkheden voor legaal aanbieden online kansspelen

Al jaren worden kansspelen (zoals pokerspelen, roulette en blackjack) illegaal via internet op grote schaal aangeboden. Honderdduizenden spelers in Nederland maken daar gretig gebruik van. De wetgever vindt dit problematisch, omdat daarbij geen enkele vorm van controle of bescherming bestaat. Daarnaast loopt de schatkist miljoenen euro’s aan kansspelbelasting mis.

Met het wetsvoorstel ‘Organiseren van kansspelen op afstand’ wil de wetgever spelers in Nederland een mogelijkheid bieden om op een veilige, betrouwbare en verantwoorde wijze deel te nemen aan kansspelen.

Het wetsvoorstel

Naar Nederlands recht is het verboden om (online) kansspelen op de Nederlandse markt aan te bieden zonder vergunning. Doet men dit toch, dan riskeert men een boete van ten minste EUR 100.000,-. Op dit moment is het niet mogelijk om een dergelijke vergunning aan te vragen. Het wetsvoorstel beoogt daar verandering in te brengen. Het is één van de stappen in de modernisering van de bijna 50 jaar oude Wet op de Kansspelen.

Het wetsvoorstel creëert de basis voor een vergunningstelsel voor online kansspelen. Daarmee wordt het voor binnen- en buitenlandse ondernemingen mogelijk om een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen. De regulering van dit vergunningstelsel kent grofweg drie uitgangspunten: (i) het tegengaan van kansspelverslaving, (ii) het beschermen van de consument, en (iii) het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor een vergunning?

Zodra het voorstel wet wordt, kan in principe iedere onderneming die aan de voorwaarden voldoet voor een dergelijke vergunning in aanmerking komen. Wilt u de gok wagen? Bedenk u wel dat de voorwaarden voor de verlening van een dergelijke vergunning strikt zijn. Deze omvatten onder meer verplichtingen ten opzichte van de rechtsvorm van de onderneming, de vestiging van de verschillende onderdelen van de onderneming, alsmede vergaande voorwaarden inzake de bedrijfsvoering. Hierbij moet u denken aan waarborgen omtrent onder andere de continuïteit van de onderneming, de inrichting van spelsystemen en voorkoming van kansspelverslaving. Ook krijgt een vergunninghouder te maken met regels op het gebied van verwerking van persoonsgegevens.

Kosten

Om legaal online kansspelen aan te kunnen bieden, zal een onderneming in haar buidel moeten tasten. Zo zijn aan het vergunningstraject de nodige kosten verbonden. Daarnaast zal een onderneming moeten investeren in haar systemen om deze in overeenstemming te brengen met de vereisten. Eenmaal vergunninghouder, dan krijgt een onderneming te maken met uiteenlopende (fiscale) heffingen.

Toezicht

Zodra het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de Kansspelautoriteit vergunningen voor online kansspelen gaan verstrekken. Alle vergunninghouders komen onder toezicht en controle te staan van de Kansspelautoriteit. Als onafhankelijk toezichthouder bewaakt zij een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod en bestrijdt illegale en criminele vormen van kansspelen. In het kader van het aanhangige wetsvoorstel krijgt de Kansspelautoriteit aanvullende toezicht- en handhavingbevoegdheden.

Tot slot

Het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand in de huidige vorm creëert kansen voor ondernemingen die geïnteresseerd zijn in het legaal aanbieden van online kansspelen. Op dit moment is het wetsvoorstel nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Totdat het voorstel wet is geworden, blijft zowel het aanbieden als het bevorderen van online kansspelen in Nederland verboden. Wij houden u op de hoogte.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, of wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de Wet op de Kansspelen voor uw onderneming biedt? Neem dan contact met mij op.