Vaccineren begonnen! De antwoorden op al uw vragen over vaccineren van zorgmedewerkers

Inmiddels zijn de vaccinaties in de zorg op grote schaal van start gegaan, getuige ook alle berichten in de media. Goed nieuws, maar tegelijkertijd roept dit ook weer allerhande vragen op, met name in de werkgever-werknemer relatie. In deze Q&A hebben wij de belangrijkste juridische vragen en antwoorden op een rij gezet.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • Mag een werkgever zorgwerknemers verplichten tot vaccinatie en registreren wie er is gevaccineerd?
  • Kan het niet willen laten vaccineren arbeidsrechtelijke gevolgen hebben?
  • PBM; is het dragen van bijvoorbeeld een mondkapje verplicht op de werkvloer?
  • Negatieve testbewijzen overleggen bij bezoek aan zorginstelling?

Mag een werkgever zorgwerknemers verplichten tot vaccinatie en registreren wie er is gevaccineerd?

Of een werknemer wel of niet gevaccineerd is, is een medisch gegeven en daarmee een bijzonder persoonsgegeven als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In artikel 9 lid 1 staat dat de werkgever bijzondere persoonsgegevens niet mag verwerken (waaronder begrepen bijhouden, vastleggen, registeren), behoudens de in lid 2 genoemde uitzonderingen.

Lees hier verder.

Kan het niet willen laten vaccineren arbeidsrechtelijke gevolgen hebben?

Nee (vooralsnog niet). Wanneer een zorgmedewerker in loondienst, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, zich niet wenst te laten vaccineren, dan is dat in beginsel zijn of haar goed recht.

Lees hier verder.

PBM; is het dragen van bijvoorbeeld een mondkapje verplicht op de werkvloer? 

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht een mondkapje te dragen als je werkt in een publieke binnenruimte. Bijvoorbeeld op het station, vliegveld of een museum. Ook als iemand een contactberoep heeft, zoals kapper of rijinstructeur, moet men een mondkapje op. Op andere werkplekken is het niet wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen. Echter, een werkgever kan dit wel verplicht stellen om een veilige werkplek te creëren voor collega’s (en klanten) indien thuis werken niet mogelijk is en andere maatregelen (bv. 1,5 meter, spatscherm etc.) onvoldoende soelaas bieden.

Lees hier verder.

Negatieve testbewijzen overleggen bij bezoek aan zorginstelling?

Het kabinet verkent in hoeverre de inzet van testbewijzen kan helpen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen en delen van de samenleving open te stellen. De Minister van VWS, Hugo de Jonge, heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd welke ethische en juridische voorwaarden daarbij zouden moeten gelden. Hiervoor heeft de Gezondheidsraad een kader opgesteld.

Lees hier verder.

Tot slot

Een werkgever heeft vooralsnog weinig mogelijkheden om werknemers te verplichten tot vaccinatie en/of arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen tegen werknemers die dat weigeren; ook niet in de zorg. De werkgever mag vooralsnog ook niet registreren of een werknemer zich al dan niet heeft laten vaccineren (werkgever mag het wel vragen, doch werknemer behoeft niet te antwoorden); dat alleen al maakt het bijzonder lastig arbeidsrechtelijke maatregelen te treffen. Wat werkgevers op dit moment wel kunnen doen is werknemers goed voorlichten over (het belang van) de vaccinatie en de vaccinatie op vrijwillige basis aanbieden, opdat een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad wordt bereikt, in het belang van de medewerkers zelf als uiteraard in het belang van de patiënt / cliënt. Vooralsnog lijken werkgevers daar behoorlijk goed in te slagen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Nijhuis of Astrid Kiewiet