Update rentederivaten III: herbeoordeling nog niet afgerond

Geplaatst op 12 februari 2019 10:21 door Nelleke Jans
Geschatte leestijd: 4 minuten

In eerdere blogs hebben wij aandacht besteed aan de inhoud van het Herstelkader rentederivaten MKB (‘Herstelkader’). Ook hebben wij eerder geschreven over de bij de banken opgelopen vertraging bij de uitvoering van het Herstelkader. In dit blog brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken bij de uitvoering van het Herstelkader.

De bank heeft een aanbod gedaan

Inmiddels is de vierde rapportage verschenen over de voortgang van de uitvoering van het Herstelkader. Uit deze rapportage blijkt dat vier van de zes banken aan alle MKB-klanten een aanbod hebben gedaan. Deze klanten hebben twaalf weken de tijd om zich te beraden over het aanbod. Bij acceptatie van het aanbod, zal de bank overgaan tot uitbetaling. Ook worden de nog lopende rentederivaten en/of leningen aangepast, als dat op grond van het Herstelkader vereist is.

De MKB-klanten die het niet eens zijn met het aanbod van de bank, hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de civiele rechter of aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). MKB-klanten die het gedeeltelijk eens zijn met het aanbod van de bank, hebben de mogelijkheid om een bindend advies aan te vragen bij de Derivatencommissie. Voorwaarde voor het aanvragen van een bindend advies is dat de MKB-klant het aanbod van de bank heeft geaccepteerd.

De bank heeft nog geen aanbod gedaan

Er zijn op dit moment twee banken die nog geen aanbod hebben gedaan aan alle MKB-klanten. Eén van deze twee banken heeft aangegeven de klanten die nog geen aanbodbrief hebben ontvangen in 2018, een voorschot aan te bieden van 100% van de te verwachten compensatie. Mocht u nog geen aanbodbrief en/of voorschot van de bank hebben ontvangen, dan adviseren wij u om hierover contact op te nemen met de betrokken bank.

Eén bank verwacht in het eerste kwartaal van 2019 de laatste (bijna 1.500) aanbodbrieven te versturen aan haar MKB-klanten. De andere bank moet nog voor ongeveer 2.600 rentederivatendossiers de berekeningen uitvoeren. Wanneer dit proces is afgerond, is op dit moment nog niet duidelijk. Wij houden ondertussen de ontwikkelingen met betrekking tot het Herstelkader vanzelfsprekend voor u in de gaten.

Vragen?

Banken hebben in het verleden in veel gevallen de wettelijke eisen onvoldoende nageleefd bij de advisering over rentederivaten aan niet-professionele partijen. Zo bleek uit rentederivatendossiers dat de MKB-klant niet in alle gevallen voldoende is geïnformeerd over (de werking van) het rentederivaat, en over de voor-en nadelen van een rentederivaat voor de betreffende MKB-klant. Met het Herstelkader is beoogd om op eenvoudige en snelle wijze een doeltreffende oplossing te bieden voor de MKB-klanten die in het verleden een rentederivaat hebben afgesloten. Mocht u vragen hebben over het Herstelkader, neemt u dan gerust contact op met de specialisten Banking & Finance van KienhuisHoving advocaten en notarissen.