UBO-register tijdelijk niet raadpleegbaar vanwege EU-uitspraak

Geplaatst op 23 november 2022 10:03 door Anna Tenhagen
Geschatte leestijd: 4 minuten

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 22 november uitspraak gedaan dat het UBO-register inbreuk maakt op de privacy. Als gevolg hiervan is het UBO-register tijdelijk niet raadpleegbaar.

Algemeen

Het UBO-register is een voortvloeisel van een Europese richtlijn, die geïmplementeerd dient te worden in de lidstaten van de EU. De regels van het UBO-register vloeien dus voort uit Europese wetgeving. Voor meer informatie over dit register verwijzen wij graag naar het volgende blog:

UBO-register treedt in werking op 27 september 2020 (kienhuishoving.nl)

De uitspraak

Het Hof van Justitie gaat in op de vraag of de richtlijn een inbreuk veroorzaakt in de door de EU erkende grondrechten van het privé leven en de bescherming van persoonsgegevens. Hierover oordeelt zij dat een inbreuk op deze rechten te rechtvaardigen valt, aangezien de richtlijn een doelstelling van algemeen belang nastreeft. De toegang tot informatie over de UBO kan bijdragen aan de realisatie van deze doelstelling.

Waar het Hof van Justitie obstakels ziet is dat iedereen toegang heeft tot dit register. Er zijn geen beperkingen voor wie de informatie uit het UBO-register kan opvragen. Deze regeling acht het Hof dan ook onvoldoende onderbouwd en ongeldig.

Conclusie: de invoering van het UBO-register in verband met het algemeen belang valt te rechtvaardigen, echter maakt de toegankelijkheid voor iedereen een te grote inbreuk op het recht van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe nu verder in Nederland?

Minister Kaag heeft de Kamer van Koophandel verzocht de informatieverstrekking uit het UBO-register voorlopig op te schorten. Dit betekent dat de informatie als geregistreerd in het UBO-register tijdelijk niet raadpleegbaar is voor eenieder. Het is nog onbekend hoe lang deze situatie zich voordoet.

 Uitdrukkelijk wordt nog wel gewezen op de registratieverplichting voor de UBO: deze vervalt met het gewezen arrest niet.

Conclusie

De geregistreerde informatie uit het UBO-register is tijdelijk niet op te vragen. De verplichting om de UBO te registreren vervalt hiermee niet, dit blijft een verantwoordelijkheid van de desbetreffende entiteit. De toekomst zal uitwijzen of en op welke wijze de informatie nog publiekelijk toegankelijk is. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.