Taakherschikking, taakdelegatie en het tuchtrecht

Onder andere verpleegkundig specialisten en physician assistants hebben sinds enkele jaren de (wettelijke) bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Deze bevoegdheid maakt het herschikken van taken tussen artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en andere zorgverleners mogelijk. Dit wordt ook wel taakherschikking genoemd.

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) kent de zelfstandige bevoegdheid om voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten onder een aantal voorwaarden toe. Deze voorwaarden staan verder uitgewerkt in bijvoorbeeld het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant. Het moet onder meer gaan om handelingen die routinematig worden verricht, waarvan de risico’s te overzien zijn en vallen binnen het deskundigheidsgebied van de physician assistant. Welke handelingen in een concrete situatie onder taakherschikking vallen, blijkt niet letterlijk uit de wet. De wetgeving biedt ruimte voor interpretatie.

In het geval de Wet BIG niet de zelfstandige bevoegdheid toekent aan een zorgverlener, dan kan een voorbehouden handeling nog wel in opdracht van een wél zelfstandig bevoegde zorgprofessional worden uitgevoerd. Dat wordt taakdelegatie genoemd. Dit staat uitgewerkt in artikel 35 en 38 Wet BIG.

In de podcastaflevering ‘taakherschikking, taakdelegatie en het tuchtrecht’ van de PA Podcast komen deze onderdelen aan de orde en worden verder toegelicht. De onderwerpen worden benaderd vanuit juridisch perspectief, maar ook vanuit medisch perspectief en vanuit eigen ervaring van twee physician assistants: Jill Muijrers en Shirly Wübbels.

Tot slot komt kort het tuchtrecht aan de orde.

De PA Podcast is te beluisteren via Medicast en Spotify en wordt uitgebracht door de Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA).