KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Onder de loep van de Europese Commissie: de distributiepraktijken van Guess en e-commerce

In mei 2017 publiceerde de Europese Commissie haar eindrapport over de e-commerce sector. Hiervoor verzamelde zij bewijs van bijna 1900 ondernemingen en analyseerde zij ongeveer 8000 distributie- en licentieovereenkomsten. Op basis van de resultaten identificeerde de Commissie urgente mededingingsrechtelijke problematiek en bepaalde zij haar handhavingsprioriteiten. Dat de Commissie ook werk maakt van deze uitkomsten blijkt: het onderzoek naar Guess is een ‘follow up’.

Guess

Op 6 juni jl. maakte de Commissie bekend dat zij een formeel mededingingsonderzoek is gestart naar de distributie- en handelspraktijken van Guess. Daarbij onderzoekt de Commissie of Guess de mededingingsregels overtreedt door detailhandelaren beperkingen op te leggen voor de verkoop van haar producten in andere EU-lidstaten. Meer in het bijzonder onderzoekt de Commissie of de door Guess gehanteerde distributieovereenkomsten ten opzichte van haar erkende detailhandelaren,  de online verkoop aan consumenten of andere detailhandelaren die zich bevinden in andere EU-lidstaten, ontoelaatbaar beperkt. Het onderzoek beslaat ook de verkoop door groothandelaren aan detailhandelaren in andere EU-lidstaten.

Ondernemingen zijn in beginsel vrij om hun distributiesysteem zo in te richten als zij willen. Wel moet dit systeem voldoen aan de (mededingingsrechtelijke) wet- en regelgeving, die concurrentieverstorende afspraken tussen ondernemingen verbiedt. Het distributiesysteem van Guess kan een inbreuk op deze regels zijn. De achterliggende gedachte daarbij is dat dergelijke praktijken kunnen indruisen tegen de vrije, grensoverschrijdende handel op de Europese gemeenschappelijke markt, die er juist voor zorgt dat consumenten kunnen profiteren van een ruimer aanbod en lagere prijzen. Tegelijkertijd levert dit meer concurrentie op voor bedrijven, die daarom geneigd kunnen zijn barrières op te werpen om grensoverschrijdende handel te voorkomen of beperken.

Concurrentieverstorende praktijken in e-commerce

Eerder dit jaar, in februari 2017, startte de Commissie al drie onderzoeken naar online verkooppraktijken (e-commerce). Op het internet worden goederen en diensten immers steeds gemakkelijker en vaker grensoverschrijdend verhandeld. Deze onderzoeken betreffen fabrikanten van consumentenelektronica, uitgevers van videogames en aanbieders van hotelaccommodaties.  

Daarbij concentreert de Commissie zich op drie soorten bezwaarlijke verkooppraktijken:

         i.            restricties op detailhandelsprijzen;
Daarvan is sprake wanneer fabrikanten hun detailhandelaren verbieden om zelf hun prijs te bepalen (verticale prijsbinding), al dan niet met behulp van prijsstellingssoftware.

       ii.            discriminatie op basis van locatie van de consument; en
Daarvan is sprake wanneer consumenten op basis van hun locatie een verschillend aanbod en prijzen te zien krijgen.

      iii.            geoblocking.
Daarvan is sprake wanneer consumenten op basis van hun geografische locatie geen toegang hebben tot een bepaalde dienst.

Net als bij Guess, is het ook onbekend hoe lang deze mededingingsonderzoeken zullen lopen. Hiervoor geldt geen bepaalde wettelijke termijn. De duur van het onderzoek is onder meer afhankelijk van de complexiteit, mate van medewerking van de betrokken ondernemingen en de uitoefening van de rechten van verdediging. De onderzoeken kunnen resulteren in een inbreukbeschikking.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, of wilt u meer weten over de mogelijkheden of beperkingen die het mededingingsrecht voor uw onderneming met zich brengt? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten mededingingsrecht.