KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Nog profiteren van de oude ketenregeling? Vóór 1 juli a.s. handelen!

Geplaatst op 22 juni 2015 14:47

Bevindt u zich in een nog niet volgemaakte keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en wilt u nog maximaal profiteren van de oude ketenregeling?

Dan kunt u vóór 1 juli 2015 nog schriftelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan, waarmee u de drie jaar volmaakt.Dit is ook mogelijk, indien die nieuwe arbeidsovereenkomst  pas na 1 juli 2015 ingaat.

Wijziging ketenregeling per 1 juli 2015

Per 1 juli a.s. wijzigt de ketenregeling,  die het aantal en de totale duur van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die met een werknemer mogen worden afgesloten beperkt.

Wat verandert er concreet?

Tot 1 juli 2015 geldt de regel 3 x 3 x 3:
Maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, met een totale duur van maximaal 36 maanden mogen worden afgesloten, voor zover er tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten tussenpozen van minder dan drie maanden zijn gelegen.

Vanaf 1 juli 2015 wordt dit 3 x 2 x 6:
De totale duur van de (maximaal drie) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt dan beperkt tot twee jaar. De tussenpoos die tussen twee contracten moet liggen om de keten te doorbreken moet straks meer dan zes maanden zijn.

Bij CAO kan in de toekomst nog maar heel beperkt van de wettelijke ketenregeling worden afgeweken.

Overgangsrecht

Is een arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 juli 2015, dan wordt de oude ketenregeling gerespecteerd. Bevinden partijen zich op 1 juli 2015 in een tussenpoos, dan geldt wel dat de lopende keten pas wordt doorbroken, indien die tussenpoos meer dan zes maanden bedraagt.

Geldt binnen uw bedrijf een op dit moment nog lopende CAO? Dan kan mogelijk nog langer gebruik worden maken van de oude ketenregeling.

Maximaal profiteren van de oude ketenregeling? Zo doet u dat!

Stel: de werknemer is per 1 augustus 2013 in dienst getreden op basis van een jaarcontract. Met ingang van 1 augustus 2014 heeft hij een tweede jaarcontract gekregen. Er is geen CAO van toepassing. Werkgever en werknemer kunnen in dit geval vóór 1 juli 2015 een derde jaarcontract sluiten, dat per 1 augustus 2015 ingaat.

Dus:
1/8/2013 t/m 31/7/2014 eerste jaarcontract
1/8/2014 t/m 31/7/2015 tweede jaarcontract
1/8/2015 t/m 31/7/2016 derde jaarcontract, mits dit is gesloten vóór 1 juli 2015.

Let op: transitievergoeding!

De werknemer heeft, indien hij twee jaar of langer in dienst is geweest, (ook) bij het einde van rechtswege van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanspraak op een transitievergoeding.