KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Nieuwe financieringsstimulans MKB

Geplaatst op 23 april 2015 13:30

Op 8 april 2015 heeft de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) de oprichting van twee fondsen ten behoeve van de financiering van het MKB aangekondigd: het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en het Bedrijfsleningen Fonds (BLF). De fondsen zullen naar schatting ongeveer EUR 300 miljoen, respectievelijk 500 miljoen bedragen.

In oktober 2014 heeft een groep institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen) de naamloze vennootschap NLII N.V. opgericht. Het doel van de NLII is ervoor te zorgen dat projecten waarvoor lange termijn financiering nodig is, door institutionele beleggers worden gefinancierd. De financiering aan het MKB is zo’n project. Institutionele beleggers zijn meestal niet bereid om financieringen rechtstreeks aan het MKB te verstrekken, omdat 1) de omvang van de individuele lening vaak in verhouding te gering is, en 2) de institutionele beleggers geen inzicht hebben in de risico’s en het rendement van de individuele lening. De NLII fungeert in dit kader als een soort makelaar. Eerst selecteert zij welke categorie MKB-ondernemingen voor financiering in aanmerking komt. Daarna zorgt de NLII voor een standaardisering van de financieringsvraag door (mee) te bepalen tegen welke voorwaarden de financiering kan worden verstrekt. De NLII verstrekt zelf geen leningen, maar maakt het mogelijk dat institutionele beleggers bereid zijn de financiering aan het MKB te verstrekken.

Op hoofdlijnen werkt het ALF als volgt:

 • de doelgroep is MKB-ondernemers met gezonde groei- en winstvooruitzichten;
 • het ALF verstrekt een achtergestelde lening van minimaal EUR 150.000 en maximaal
  EUR 5 miljoen aan de ondernemer;
 • per EUR 1 achtergestelde lening verstrekt de bank van de ondernemer minimaal een gelijk bedrag aan niet-achtergesteld bancair krediet; en
 • overheidsgaranties zijn beschikbaar via de Groeifaciliteit (een regeling waarmee de institutionele belegger 50% garantie krijgt op de hoofdsom van de verstrekte lening).

Voor het BLF geldt:

 • de doelgroep is MKB-ondernemers met financieel gezonde ondernemingen en een goed ondernemingsplan;
 • het BLF verstrekt een lening van minimaal EUR 5 miljoen en maximaal EUR 25 miljoen aan de ondernemer;
 • de bank van de ondernemer verstrekt een lening, onder dezelfde voorwaarden en ter hoogte van hetzelfde bedrag als de lening van het BLF;
 • bij grotere transacties kunnen meerdere banken leningen verstrekken; en
 • de totale omvang van de lening (het deel van de banken en het deel van het NLF gezamenlijk) bedraagt minimaal EUR 10 miljoen.

Naar verwachting kunnen ondernemers zich deze zomer via hun bank bij het ALF en het BLF aanmelden.

Wij houden de activiteiten van de NLII nauwlettend in de gaten. Heeft  u vragen, neemt u dan contact op met de sectie Banking & Finance van KienhuisHoving. 

(Blog oud-medewerker M. Tjon Akon, specialisme Banking & Finance)