Nieuwe drempelbedragen aanbestedingsrecht vastgesteld

Op 31 oktober 2019 heeft de Europese Commissie nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU 2019, L 279/23, 25, 27 en 29). Voor het eerst in jaren zijn de nieuwe drempelbedragen lager dan de oude drempelbedragen met uitzondering van sociale en andere specifieke diensten waar het drempelbedrag ongewijzigd blijft. Hieronder hebben we de nieuwe en oude drempelbedragen voor u op een rij gezet.

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

Oude drempelbedragen (2018-2019)

Nieuwe drempelbedragen (2020-2021)

Werken

€ 5.548.000,-

€ 5.350.000,-

Leveringen/diensten voor decentrale overheidsinstanties

€ 221.000,-

€ 214.000,-

Leveringen en diensten voor centrale overheidsinstanties

€ 144.000,-

€ 139.000,-

Sociale en andere specifieke diensten

€ 750.000,-

€ 750.000,-

 

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

Oude drempelbedragen (2018-2019)

Nieuwe drempelbedragen (2020-2021)

Concessies

€ 5.548.000,-

€ 5.350.000,-

 

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

Oude drempelbedragen (2018-2019)

Nieuwe drempelbedragen (2020-2021)

Speciale-sectoropdrachten voor leveringen en diensten

€ 443.000,-

€ 428.000,-

Speciale-sectoropdrachten voor werken

€ 5.548.000,-

€ 5.350.000,-

Sociale en andere specifieke diensten

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

 

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG 

Oude drempelbedragen (2018-2019)

Nieuwe drempelbedragen (2020-2021)

Leveringen/diensten op defensie- en veiligheidsgebied

€ 443.000,-

€ 428.000,-

Werken op defensie- en veiligheidsgebied

€ 5.548.000,-

€ 5.350.000,-

 

De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2020 voor een periode van twee jaar tot en met 31 december 2021.

Mocht u hierover vragen hebben of voor meer informatie, neem gerust contact op met Laurens Vermeulen of één van onze andere advocaten aanbestedingsrecht.