Nieuwe drempelbedragen aanbestedingsrecht vastgesteld voor 2024-2025

Onlangs heeft de Europese Commissie nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekend gemaakt in Europese verordeningen (2023/2495, 2023/2497, 2023/2496 en 2023/2510). De bedragen gaan omhoog met uitzondering van overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten waar het drempelbedrag ongewijzigd blijft. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2024 tot en met december 2025. De bedragen zijn exclusief btw. Hieronder hebben we de nieuwe en oude drempelbedragen voor u op een rij gezet.

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

Oude drempelbedragen (2022-2023)

Nieuwe drempelbedragen (2024-2025)

Werken

€ 5.382.000,-

€ 5.538.000,-

Leveringen en diensten voor decentrale overheidsinstanties

€ 215.000,-

€ 221.000,-

Leveringen en diensten voor centrale overheidsinstanties

€ 140.000,-

€ 143.000,-

Sociale en andere specifieke diensten

€ 750.000,-

€ 750.000,-

 

Concessieopdrachten: richtlijn 2014/23/EU

Oude drempelbedragen (2022-2023)

Nieuwe drempelbedragen (2024 – 2025)

Concessies voor (openbare) werken

€ 5.382.000,-

€ 5.538.000,-

Concessies voor diensten

€ 5.382.000,-

€ 5.538.000,-

 

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

 

Oude drempelbedragen (2022-2023)

Nieuwe drempelbedragen (2024-2025)

Speciale-sectoropdrachten voor werken

€ 5.382.000,-

€ 5.538.000,-

Speciale-sectoropdrachten voor leveringen en diensten

€ 431.000,-

€ 443.000,-

Sociale en andere specifieke diensten

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

 

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

Oude drempelbedragen (2022-2023)

Nieuwe drempelbedragen (2024-2025)

Werken op defensie- en veiligheidsgebied

€ 5.382.000,-

€ 5.538.000,-

Leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

€ 431.000,-

€ 443.000,-

 

Mocht u hierover vragen hebben of voor meer informatie, neem gerust contact op met één van onze advocaten.